Kurzy

30září
AKREDITACE KE DNI KONÁNÍMOŽNOST PŘÍHLÁŠENÍ UŽ JEN NA ON-LINEKURZ PREZENČNĚ OBSAZENFinance
Uplatňování DPH ve veřejném sektoru
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Mgr. Olga Hochmannová
30září
MOŽNOST ON-LINEHitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
5října
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAMOŽNOST ON-LINEKomunikaceosobní rozvojEtiketa
Etiketa ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 5 000 Kč Mgr. Ladislav Špaček
5října
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníSprávníAkreditováno
Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů s katastrem
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Martin Zástěra
6října
MOŽNOST ON-LINEHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
7října
MOŽNOST ON-LINEHitSprávníITAkreditováno
Kybernetická bezpečnost pro města a obce v návaznosti na platnou legislativu
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Mgr. Martin Hájek, DiS.
7října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe přestupkového zákona
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 800 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
8října
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Aplikace zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na úseku stavebního řádu
Videokonference 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12října
KomunikaceManagementStrategické řízení
Přínosy participace v praxi 12. - 13. 10. 2021
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 000 Kč RNDr. Ondřej Krejčí
12října
MOŽNOST ON-LINEStavebníAkreditováno
Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
12října
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceStrategické řízení
Komunikační strategie
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Markéta Pudilová
13října
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceStrategické řízení
Participace a komunikace s občany v praxi ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč RNDr. Ondřej Krejčí
13října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Náležitosti správních aktů a jak se vyhnout jejich nejčastějším vadám
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jan Skoupý
14října
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
14října
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceosobní rozvojAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
15října
Hitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 1 900 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
19října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Registr smluv
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Bc. Petra Kupská
19října
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 1. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
19října
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceManagementosobní rozvojLeadershipVedení týmu
Hodnocení zaměstnanců
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Mgr. Stanislav Loskot MBA
20října
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 2. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
21října
MOŽNOST ON-LINEDotaceKomunikaceManagementAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé I - Jak nastavit systém řízení projektů!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
21října
MOŽNOST ON-LINEManagementosobní rozvojAkreditováno
Práce se stresem a psychohygiena
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Lenka Papáčová
21října
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Odpovědnost ve veřejné správě
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Miroslav Kubánek
26října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSociálníAkreditováno
Sociální práce v obcích
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Věra Novotná
26října
MOŽNOST ON-LINEHitStavebníAkreditováno
Územně analytické podklady (standardizace územních plánů)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Ing. Romana Vačkářová
2listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitKomunikace
Sociální sítě v praxi veřejné správy
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Zuzana Pastrňáková
2listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Úřední deska a doručování písemností
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
3listopadu
MOŽNOST ON-LINEKomunikace
Copywriting
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Ivana Šalbabová
4listopadu
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceManagementVedení týmuAkreditováno
Motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 890 Kč Mgr. Petr Sucháček
4listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceFinanceSprávníAkreditováno
Příprava na veřejnosprávní kontrolu
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Radek Rinn
8listopadu
DotaceFinanceAkreditováno
Nejčastější chyby při realizaci a vykazování projektů ESIF
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Ing. Radek Rinn
9listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitStavebníAkreditováno
Územně analytické podklady (standardizace územních plánů)
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 650 Kč Ing. Romana Vačkářová
9listopadu
MOŽNOST ON-LINEFinanceSprávníAkreditováno
Veřejné zakázky v IT
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
10listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníKomunikace
Právo v marketingu a propagaci
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Aneta Sobotková
11listopadu
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceosobní rozvoj
Profesionální mluvený projev pro zaměstnance veřejného sektoru
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 890 Kč Mgr. Hana Kracíková
11listopadu
PrávníSprávníSociálníAkreditováno
Sociální pohřby v praxi úřadů – od vypravení k refundaci
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 1 900 Kč Ing. Jan Mikula
11listopadu
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
16listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Nesprávné postupy a vady v řízení, jejich důsledky a náprava
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
16listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
18listopadu
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů I
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč pplk. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
18listopadu
DotaceManagement
Programové období 2021 - 2027
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Ing. Radek Rinn
19listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Poskytování informací ve veřejné správě dle zákona č. 106/1999 Sb. včetně přehledu chystaných změn
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23listopadu
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníSprávníAkreditováno
Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů s katastrem
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Martin Zástěra
23listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
24listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
24listopadu
PrávníSprávní
Odpovědnost při správě cizího majetku, trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Tomáš Landa
25listopadu
MOŽNOST ON-LINEFinanceProjektové ŘízeníAkreditováno
Finanční řízení projektů
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Radek Rinn
25listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníSociálníAkreditováno
Sociální pohřby v praxi úřadů – od vypravení k refundaci
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Ing. Jan Mikula
30listopadu
MOŽNOST ON-LINESprávníITAkreditováno
Základní registry
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
30listopadu
KomunikaceSociálníosobní rozvojAkreditováno
Krizová intervence
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 900 Kč Mgr. Ahmad Asadi
1prosince
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceosobní rozvoj
Psaní tiskových zpráv
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Markéta Pudilová
2prosince
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
2prosince
MOŽNOST ON-LINEDotaceManagementAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé II - Jak správně řídit projekt!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
7prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Tvorba zadávací dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
7prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Úřední deska a doručování písemností
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
8prosince
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceosobní rozvojAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
9prosince
MOŽNOST ON-LINEKomunikaceManagementAkreditováno
Komunikace a organizační chování
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Petr Sucháček
9prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Odpovědnost úředních osob, nesprávný úřední postup a jeho důsledky
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Tomáš Landa
14prosince
MOŽNOST ON-LINEHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
14prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
16prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek - odpovědné zadávání
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
23prosince
FAKTURACE
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová
11ledna
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 1. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12ledna
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 2. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12ledna
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
13ledna
Hitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
18ledna
MOŽNOST ON-LINESprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
19ledna
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
20ledna
DotaceManagementAkreditováno
Projektové řízení v praxi (pro začátečníky)
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
25ledna
PrávníDotace
Veřejné zakázky pro začátečníky
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 0 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
26ledna
HitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
26ledna
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Sokolovská, 186 00 Praha 8-Karlín 990 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová
28ledna
DotaceManagement
Programové období 2021 - 2027
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Ing. Radek Rinn
2února
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
3února
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Miloš Tuháček
8února
PrávníDotaceAkreditováno
Tvorba zadávací dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
9února
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
10února
DotaceKomunikaceManagementAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé I - Jak nastavit systém řízení projektů!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
15února
KomunikaceManagementVedení týmuAkreditováno
Motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 890 Kč Mgr. Petr Sucháček
16února
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
17února
PrávníDotaceAkreditováno
Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
18února
StavebníPrávníAkreditováno
Stavební zákon v aktuálním znění (Nový stavební zákon)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23února
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
24února
PrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
25února
DotaceFinanceAkreditováno
Nejčastější chyby při realizaci a vykazování projektů ESIF
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Ing. Radek Rinn
2března
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
3března
HitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
11března
KomunikaceManagementAkreditováno
Komunikace a organizační chování
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Petr Sucháček
15března
PrávníDotaceAkreditováno
Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek - odpovědné zadávání
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
16března
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová
16března
Komunikaceosobní rozvojAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
17března
DotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
22března
MOŽNOST ON-LINESprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
23března
HitManagementosobní rozvojProfesionální mluvený projev
Čeština pro cizince
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 990 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
24března
DotaceManagementAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé II - Jak správně řídit projekt!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
24března
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Ochrana osobních údajů dle GDPR
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29března
Hitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
31března
FinanceSprávníAkreditováno
Veřejné zakázky v IT
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
1dubna
DotaceManagement
Programové období 2021 - 2027
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 800 Kč Ing. Radek Rinn
5dubna
HitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
7dubna
PrávníDotaceFinanceSprávníAkreditováno
Příprava na veřejnosprávní kontrolu
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
7dubna
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Miloš Tuháček
12dubna
KomunikaceManagementAkreditováno
Komunikace a organizační chování
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Petr Sucháček
14dubna
DotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
19dubna
PrávníDotace
Veřejné zakázky pro začátečníky
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 0 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
22dubna
DotaceManagementAkreditováno
Projektové řízení v praxi (pro začátečníky)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
28dubna
FinanceProjektové ŘízeníAkreditováno
Finanční řízení projektů
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Radek Rinn
10května
Hitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
11května
FinanceSprávníAkreditováno
Veřejné zakázky v IT
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
12května
DotaceKomunikaceManagementAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé I - Jak nastavit systém řízení projektů!
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
12května
DotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Ostrava, Českobratrská 18, 702 00 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
13května
KomunikaceManagementVedení týmuAkreditováno
Motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 890 Kč Mgr. Petr Sucháček
17května
PrávníDotaceAkreditováno
Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek - odpovědné zadávání
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
24května
Komunikaceosobní rozvojAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
26května
DotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
26května
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Poskytování informací ve veřejné správě dle zákona č. 106/1999 Sb. včetně přehledu chystaných změn
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27května
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Aplikace zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na úseku stavebního řádu
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27května
DotaceManagementAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé II - Jak správně řídit projekt!
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
2června
PrávníDotaceAkreditováno
Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
7června
Komunikaceosobní rozvojAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
9června
PrávníDotaceFinanceSprávníAkreditováno
Příprava na veřejnosprávní kontrolu
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
10června
StavebníPrávníAkreditováno
Stavební zákon v aktuálním znění (Nový stavební zákon)
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14června
PrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
16června
DotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
21června
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 1. část
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22června
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 2. část
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová