Kurzy

29července
MOŽNOST ON-LINEFinanceSprávníAkreditováno
Veřejné zakázky v IT
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
2srpna
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojKomunikace
Profesionální mluvený projev pro zaměstnance veřejného sektoru
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 890 Kč Mgr. Hana Kracíková
3srpna
ON-LINE kurzPrávníDotaceAkreditováno
Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek - odpovědné zadávání
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
5srpna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzPrávníSprávníAkreditováno
Registr smluv
Videokonference 2 600 Kč Bc. Petra Kupská
17srpna
PrávníSprávníAkreditováno
Volby a referenda v praxi obecních úřadů
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 222 Kč Ing. Ján Janovíček
19srpna
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Volby a referenda v praxi obecních úřadů
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 222 Kč Ing. Ján Janovíček
24srpna
ON-LINE kurzPrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
26srpna
ON-LINE kurzManagementVedení týmuKomunikaceAkreditováno
Motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Videokonference 2 890 Kč Mgr. Petr Sucháček
27srpna
MOŽNOST ON-LINEManagementosobní rozvojAkreditováno
Práce se stresem a psychohygiena
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Lenka Papáčová
2září
PrávníSociálníAkreditováno
Sociální práce v obcích
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Věra Novotná
2září
MOŽNOST ON-LINEStavebníAkreditováno
Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
7září
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Odpovědnost ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Miroslav Kubánek
7září
MOŽNOST ON-LINEAKREDITACE KE DNI KONÁNÍPrávníDotace
Veřejné zakázky pro začátečníky
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
9září
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů I
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
9září
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníSociálníAkreditováno
Sociální pohřby v praxi úřadů – od vypravení k refundaci
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Jan Mikula
14září
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojKomunikace
Profesionální mluvený projev pro zaměstnance veřejného sektoru
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 890 Kč Mgr. Hana Kracíková
14září
MOŽNOST ON-LINEManagementKomunikaceAkreditováno
Komunikace a organizační chování
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Petr Sucháček
14září
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Přestupkový zákon – zkušenosti praxe: vládní návrh novely (sněmovní tisk č. 670)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
15září
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojKomunikace
Novinářský svět
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Markéta Pudilová
16září
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Ochrana osobních údajů dle GDPR
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16září
MOŽNOST ON-LINEManagementosobní rozvojAkreditováno
Time management a prokrastinace
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 450 Kč Mgr. Lenka Papáčová
16září
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
17září
MOŽNOST ON-LINEManagementDotace
Programové období 2021 - 2027
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Ing. Radek Rinn
21září
MOŽNOST ON-LINEManagementStrategické řízeníAkreditováno
Moderní přístupy ke strategickému plánování a řízení (Strategické plánování a plány rozvoje)
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč RNDr. Ondřej Krejčí
21září
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníSprávníAkreditováno
Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů s katastrem
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Martin Zástěra
22září
MOŽNOST ON-LINEManagementosobní rozvojKomunikaceAkreditováno
Vedení týmů (leadership)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Mgr. Stanislav Loskot MBA
23září
MOŽNOST ON-LINEManagementDotaceAkreditováno
Projektové řízení v praxi (pro začátečníky)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
23září
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
23září
MOŽNOST ON-LINEHitStavebníAkreditováno
Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů II
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
30září
MOŽNOST ON-LINEHitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
30září
MOŽNOST ON-LINEAKREDITACE KE DNI KONÁNÍFinance
Uplatňování DPH ve veřejném sektoru
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Mgr. Olga Hochmannová
5října
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojEtiketaKomunikace
Etiketa ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 5 000 Kč Mgr. Ladislav Špaček
5října
osobní rozvojKomunikaceSociálníAkreditováno
Krizová intervence
Ostrava, Českobratrská 18, 702 00 2 900 Kč Mgr. Ahmad Asadi
6října
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojHitAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
7října
MOŽNOST ON-LINEITHitSprávníAkreditováno
Kybernetická bezpečnost pro města a obce v návaznosti na platnou legislativu
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Mgr. Martin Hájek, DiS.
7října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe přestupkového zákona
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 800 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
8října
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Aplikace zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na úseku stavebního řádu
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12října
MOŽNOST ON-LINEStavebníAkreditováno
Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Bc. Pavla Hofmanová, DiS.
12října
MOŽNOST ON-LINEStrategické řízeníKomunikace
Komunikační strategie
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Markéta Pudilová
13října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Náležitosti správních aktů a jak se vyhnout jejich nejčastějším vadám
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jan Skoupý
13října
MOŽNOST ON-LINEStrategické řízeníKomunikace
Participace a komunikace s občany v praxi ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč RNDr. Ondřej Krejčí
14října
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Nejčastější chyby při realizaci a vykazování projektů ESIF
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Ing. Radek Rinn
14října
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojKomunikaceAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
14října
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
19října
MOŽNOST ON-LINEManagementosobní rozvojLeadershipVedení týmuKomunikace
Hodnocení zaměstnanců
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Mgr. Stanislav Loskot MBA
19října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Registr smluv
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Bc. Petra Kupská
19října
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 1. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
20října
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 2. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
21října
MOŽNOST ON-LINEManagementDotaceKomunikaceAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé I - Jak nastavit systém řízení projektů!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
21října
MOŽNOST ON-LINEManagementosobní rozvojAkreditováno
Práce se stresem a psychohygiena
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Lenka Papáčová
21října
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Odpovědnost ve veřejné správě
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Miroslav Kubánek
26října
MOŽNOST ON-LINEPrávníSociálníAkreditováno
Sociální práce v obcích
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Věra Novotná
26října
MOŽNOST ON-LINEHitStavebníAkreditováno
Územně analytické podklady (standardizace územních plánů)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Ing. Romana Vačkářová
2listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Úřední deska a doručování písemností
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
2listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitKomunikace
Sociální sítě v praxi veřejné správy
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Zuzana Pastrňáková
3listopadu
MOŽNOST ON-LINEKomunikace
Copywriting
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Ivana Šalbabová
4listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceFinanceSprávníAkreditováno
Příprava na veřejnosprávní kontrolu
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Radek Rinn
4listopadu
MOŽNOST ON-LINEManagementVedení týmuKomunikaceAkreditováno
Motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 890 Kč Mgr. Petr Sucháček
9listopadu
MOŽNOST ON-LINEFinanceSprávníAkreditováno
Veřejné zakázky v IT
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
9listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitStavebníAkreditováno
Územně analytické podklady (standardizace územních plánů)
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 650 Kč Ing. Romana Vačkářová
10listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníKomunikace
Právo v marketingu a propagaci
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Aneta Sobotková
11listopadu
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
11listopadu
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojKomunikace
Profesionální mluvený projev pro zaměstnance veřejného sektoru
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 890 Kč Mgr. Hana Kracíková
16listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Nesprávné postupy a vady v řízení, jejich důsledky a náprava
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
16listopadu
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojHitAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
18listopadu
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů I
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
19listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Poskytování informací ve veřejné správě dle zákona č. 106/1999 Sb. včetně přehledu chystaných změn
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23listopadu
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníSprávníAkreditováno
Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů s katastrem
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Martin Zástěra
23listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
24listopadu
PrávníSprávní
Odpovědnost při správě cizího majetku, trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Tomáš Landa
24listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
25listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníSociálníAkreditováno
Sociální pohřby v praxi úřadů – od vypravení k refundaci
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Ing. Jan Mikula
25listopadu
MOŽNOST ON-LINEProjektové ŘízeníFinanceAkreditováno
Finanční řízení projektů
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Radek Rinn
30listopadu
MOŽNOST ON-LINEHitStavebníAkreditováno
Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů II
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
30listopadu
osobní rozvojKomunikaceSociálníAkreditováno
Krizová intervence
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 900 Kč Mgr. Ahmad Asadi
30listopadu
MOŽNOST ON-LINEITSprávníAkreditováno
Základní registry
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
1prosince
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojKomunikace
Psaní tiskových zpráv
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Markéta Pudilová
2prosince
MOŽNOST ON-LINEDotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
2prosince
MOŽNOST ON-LINEManagementDotaceAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé II - Jak správně řídit projekt!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
7prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Úřední deska a doručování písemností
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA
7prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Tvorba zadávací dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
8prosince
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojKomunikaceAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
9prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Odpovědnost úředních osob, nesprávný úřední postup a jeho důsledky
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Tomáš Landa
9prosince
MOŽNOST ON-LINEManagementKomunikaceAkreditováno
Komunikace a organizační chování
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Petr Sucháček
14prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
14prosince
MOŽNOST ON-LINEosobní rozvojHitAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
16prosince
MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno
Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek - odpovědné zadávání
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh
11ledna
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 1. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12ledna
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 2. část
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13ledna
osobní rozvojHitAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
18ledna
MOŽNOST ON-LINESpisová službaSprávníAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
20ledna
ManagementDotaceAkreditováno
Projektové řízení v praxi (pro začátečníky)
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
26ledna
HitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
28ledna
ManagementDotace
Programové období 2021 - 2027
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč Ing. Radek Rinn
3února
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Miloš Tuháček
10února
ManagementDotaceKomunikaceAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé I - Jak nastavit systém řízení projektů!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
15února
ManagementVedení týmuKomunikaceAkreditováno
Motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 890 Kč Mgr. Petr Sucháček
25února
DotaceFinanceAkreditováno
Nejčastější chyby při realizaci a vykazování projektů ESIF
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Ing. Radek Rinn
3března
HitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
11března
ManagementKomunikaceAkreditováno
Komunikace a organizační chování
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Mgr. Petr Sucháček
16března
osobní rozvojKomunikaceAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
17března
DotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
22března
MOŽNOST ON-LINESpisová službaSprávníAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
24března
ManagementDotaceAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé II - Jak správně řídit projekt!
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
24března
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Ochrana osobních údajů dle GDPR
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29března
osobní rozvojHitAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
1dubna
ManagementDotace
Programové období 2021 - 2027
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 800 Kč Ing. Radek Rinn
5dubna
HitKomunikaceAkreditováno
Norma - úprava písemnosti
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
7dubna
PrávníDotaceFinanceSprávníAkreditováno
Příprava na veřejnosprávní kontrolu
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
7dubna
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávní
Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Miloš Tuháček
12dubna
ManagementKomunikaceAkreditováno
Komunikace a organizační chování
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 500 Kč Mgr. Petr Sucháček
14dubna
DotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
22dubna
ManagementDotaceAkreditováno
Projektové řízení v praxi (pro začátečníky)
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
28dubna
Projektové ŘízeníFinanceAkreditováno
Finanční řízení projektů
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Radek Rinn
10května
osobní rozvojHitAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
12května
ManagementDotaceKomunikaceAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé I - Jak nastavit systém řízení projektů!
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
12května
DotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Ostrava, Českobratrská 18, 702 00 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
13května
ManagementVedení týmuKomunikaceAkreditováno
Motivace zaměstnanců ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 890 Kč Mgr. Petr Sucháček
24května
osobní rozvojKomunikaceAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
26května
DotaceFinanceAkreditováno
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 700 Kč Ing. Marián Maňák
26května
MOŽNOST ON-LINEPrávníSprávníAkreditováno
Poskytování informací ve veřejné správě dle zákona č. 106/1999 Sb. včetně přehledu chystaných změn
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27května
ManagementDotaceAkreditováno
Projektové řízení pro pokročilé II - Jak správně řídit projekt!
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 3 900 Kč Ing. Radek Rinn
27května
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Aplikace zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na úseku stavebního řádu
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Eva Kuzmová
7června
osobní rozvojKomunikaceAkreditováno
Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 650 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
10června
PrávníDotaceFinanceSprávníAkreditováno
Příprava na veřejnosprávní kontrolu
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 400 Kč Ing. Radek Rinn
16června
DotaceFinanceAkreditováno
Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Ing. Marián Maňák
21června
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 1. část
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22června
MOŽNOST ON-LINEStavebníPrávníAkreditováno
Stavební řád pro začátečníky - 2. část
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč JUDr. Eva Kuzmová