JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Právní
Kdo jsem

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v současnosti působím jako akademický a vědecký pracovník. Kromě toho mám praxi jako advokát se zaměřením na občanské a pracovní právo. Zabývám se též oblastí diskriminace (jsem autorem publikace Diskriminace na pracovišti). Jako advokát jsem se podílel na dvou diskriminačních sporech precedenčního charakteru rozhodovaných Nejvyšším soudem. Mám za sebou bohatou přednáškovou činnost, vždy se snažím srozumitelně a stručně vysvětlit i složitější právní otázky. Na právo s posluchači nahlížím ryze prakticky, vysvětluji právo pro neprávníky.

Ve společnosti AQE academy působím jako externí lektor. Na svých kurzech se věnuji především občanskému zákoníku, zákoníku práce a diskriminaci na pracovišti.

Mé články

Zákoník práce čekají velké změny

Poslanecká sněmovna na jaře 2024 projednává novelu zákoníku práce týkající se odborů, mimořádných a zaručených mezd. Druhou novelu zákoníku práce,…

Přichází změna pravidel pro vstupní lékařské prohlídky

V moderním světě je prevence klíčovým prvkem k udržení kvality a dlouhověkosti života. Prevence zdraví je důležitá nejen pro jednotlivce,…