Vybrané kapitoly ze zákoníku práce pro neprávníky

Vše, co potřebujete vědět o novele zákoníku práce, v jednom dni.
Možnost online
Akreditováno
Právní

Přijďte na prakticky orientované školení zaměřené na nedávné změny v zákoníku práce. Kurz Vybrané kapitoly ze zákoníku práce je veden odborníkem na pracovní právo JUDr. Jakubem Tomšejem, Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který Vám poskytne podrobné informace o jednotlivých změnách, včetně dopadů těchto změn na praxi a jejich významu pro Vaši organizaci. Školení zahrnuje řešení konkrétních kazuistik a nabídne jasné odpovědi na problémy, které se v praxi v souvislosti s novelou vyskytly. Získáte přehled o důsledcích těchto změn na konkrétních případech z praxe a odnesete si strukturované poznatky, které Vám pomohou lépe se přizpůsobit novým pravidlům.

Obsah školení:

 • Úvod do problematiky, pracovní právo a zákoník práce
 • Aktuální informace k legislativnímu procesu
 • Informační povinnosti zaměstnavatele
 • DPP a DPČ
 • Dovolená
 • Pracovní doba a doba odpočinku
 • Práce z domova
 • Náhrada nákladů spojených s prací z domova
 • Rodičovská dovolená a práva pečovatelů
 • Doručování a elektronická komunikace
 • Další změny pracovněprávních předpisů
 • Aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR
 • Otázky a odpovědi

Kurz Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě je realizován společností AQE advisors, a. s.

Číslo akreditace: AK/PV-496/2019; videokonference: AK/VE-311/2019

Podobné kurzy