Přichází změna pravidel pro vstupní lékařské prohlídky

11. 09. 2023
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Právní

V moderním světě je prevence klíčovým prvkem k udržení kvality a dlouhověkosti života. Prevence zdraví je důležitá nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Může totiž významně snížit náklady na léčbu a zároveň zvýšit produktivitu pracovní síly.

V oblasti prevence hrají klíčovou roli i pracovně-lékařské služby. Tyto služby jsou zaměřeny na posuzování zdravotní způsobilosti u zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání tak, aby nikdo nevykonával práci, k níž není zdravotně způsobilý a mohla by mu uškodit. Klíčovou součástí pracovně-lékařských služeb je tedy problematika lékařských prohlídek a lékařských posudků. Kromě toho poskytují odborné poradenství zaměstnavatelům a zaměstnancům o tom, jak zabránit vzniku nemocí z povolání a jak zlepšit zdraví pracovníků.

Předpisy o pracovně-lékařských službách jsou nicméně v praxi často vnímány jako zatěžující. Řada povinností totiž dopadá na všechny zaměstnance v pracovním poměru. Zaměstnanci vykonávající pouze nerizikové práce sice mají v zákoně povoleny jisté úlevy, stále však pro ně platí povinnost podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. S nesplněním daných povinností je spojena i tučná pokuta. Pracovně-lékařské prohlídky zabírají zaměstnancům čas a stojí zaměstnavatele peníze, mnohdy však nejde o víc než jen u formalitu, vykonává-li zaměstnanec práci, která fakticky není riziková.

Právní předpisy o pracovně-lékařských službách se proto postupně mění. Již v lednu 2023 vstoupila v platnost novela pracovně-lékařské vyhlášky. Díky této novele jsou periodické prohlídky u některých profesí nyní prováděny dobrovolně. Zároveň došlo k zjednodušení i jiných procesů. Další krokem by mělo být přijetí novely zákona o specifických zdravotních službách. Tato novela je nezbytná pro změnu předpisů týkajících se vstupních lékařských prohlídek. Cílem novely by mělo být zrušení vstupních lékařských prohlídek tam, kde nejsou potřebné.

Jaké povinnosti mají zaměstnavatelé, pokud jde o péči o zdraví zaměstnanců? Jak řešit případy, kdy si zaměstnanci stěžují na to, že jim zdravotní problémy brání v dosahování požadovaných výsledků? Jak správně nastavit vztahy s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a jaký by měl být jejich obsah? Které postupy jsou nejvhodnější pro ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, jemuž lékař vystavil posudek o zdravotní nezpůsobilosti?

Na tyto i další otázky odpoví prakticky orientované školení Vybrané kapitoly ze zákoníku práce, které jsme zařadili do naší nabídky právě v souvislosti s výše uvedenými novelizacemi. Ze školení si tedy posluchači odnesou zcela aktuální informace včetně údajů o dalších připravovaných novelách. Školení povede lektor k tomu nanejvýš povolaný – Jakub Tomšej z Právnické fakulty UK má s problematikou pracovně-lékařských služeb mnoho praktických zkušeností a napsal o nich knihu.

Podobné články

Volby do Evropského parlamentu se pomalu blíží

Volby do Evropského parlamentu v České republice se konají již popáté a volební orgány se s nimi dobře znají. Volební…

Horké novinky v technických podmínkách požární ochrany staveb

Dne 28. července 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární…

Klíčové změny v zákoně o požární ochraně a v zákoně o integrovaném záchranném systému ČR

Velmi diskutovaný a očekávaný návrh novely stavebního zákona byl v červnu 2023 vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 152. Jaké…

Deklarované zjednodušení řízení vedených stavebními úřady

Dne 29. 7. 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn pod č. 283/2021 Sb. nový stavební zákon. Spolu s ním vyšel i…