pplk. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.

Stavební
Kdo jsem

Jsem dlouholetým příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR na pozici koordinátora – metodika stavebně technické prevence, v současnosti při Ministerstvu vnitra – generálním ředitelství HZS ČR. Jsem držitelem zvláštních odborných způsobilostí na úseku požární ochrany, stavebního řádu a správního řádu. V rámci své lektorské činnosti využívám i několikaleté praktické zkušenosti z předchozího působení na obecném stavebním úřadě. Aktivně se účastním odborných seminářů a konferencí zaměřených na problematiku požární ochrany staveb.

Již několik let školím ve společnosti AQE academy dvoudenní kurz Požární ochrana staveb.

Mé články

Horké novinky v technických podmínkách požární ochrany staveb

Dne 28. července 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární…

Klíčové změny v zákoně o požární ochraně a v zákoně o integrovaném záchranném systému ČR

Velmi diskutovaný a očekávaný návrh novely stavebního zákona byl v červnu 2023 vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 152. Jaké…