Požární ochrana staveb II – novinky v předpisech a normách (nové i stávající požadavky požární bezpečnosti staveb)

Základním a nezbytným předpokladem při navrhování provádění a užívání staveb je respektování jednoho ze základních požadavků na stavby – požární bezpečnosti.
Možnost online
Akreditováno
Stavební
Právní

V kurzu seznámíme účastníky s nejčastějšími nedostatky spojenými s projektováním požární bezpečnosti staveb, přiblížíme jednotlivé požadavky kladené na stavby z hlediska požární bezpečnosti staveb. Problematika projektování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) bude prezentována příkladně na stavbě pro bydlení a rodinnou rekreaci.

Dále představíme novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb – novinky v požadavcích na stavby škol, školských zařízení, zařízení předškolní péče, sociálních služeb, staveb památek, vyplývající z právě novelizovaných právních předpisů – zákonů a vyhlášek (novelizovaný zákon o požární ochraně, novelizovaná vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb)

Rovněž přineseme aktuální novinky z oblasti přípravy dalších novel právních předpisů (např. vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb) a přípravy nových projekčních norem souboru požární bezpečnosti staveb (např. Požární bezpečnost staveb – Garáže, Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické systémy).

Obsah kurzu:

  • Rozsah a obsah požárněbezpečnostního řešení stavby, nejčastější vady a nedostatky
  • Představení novinek v oblasti požární bezpečnosti staveb
  • Praktické ukázky a tipy
  • Diskuze
  • Závěr

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE advisors, a.s.

Číslo akreditace: AK/PV-226/2019, AK/VE-138/2019

Podobné kurzy