Horké novinky v technických podmínkách požární ochrany staveb

31. 08. 2023
pplk. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
Stavební Právní

Dne 28. července 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato novela, účinná od 1. srpna 2023, stanovuje nové požadavky na nové stavby nebo jejich části určené pro činnosti škol, školských zařízení nebo k zajištění předškolní péče. Navíc od 1. ledna 2025 zavádí specifické požadavky na požární ochranu pro prostory, ve kterých je poskytována péče o děti v dětských skupinách. Jaké tedy jsou klíčové změny?

Od 1. srpna 2023 platí nové upravené požadavky požární ochrany pro nové stavby. Tyto požadavky se týkají několika klíčových oblastí. Patří sem požární úseky tříd mateřských škol, umístění tříd mateřských škol vzhledem k nadzemním a podzemním podlažím. Dále se dotýkají dveří na únikových cestách ve stavbách mateřských, základních a středních škol. Tyto školy jsou určené pro žáky se zdravotním postižením, a také školských zařízení nebo jejich částí určených k ubytování.

Od 1. ledna 2025 se zavádějí nové požadavky na požární ochranu ve stávajících prostorách dětských skupin. Tyto požadavky zahrnují instalaci zařízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru. Systémy budou nainstalovány jak v prostorách, kde se služba poskytuje, tak na navazujících únikových cestách. Dále se požaduje instalace přenosného hasicího přístroje a vytvoření samostatného požárního úseku pro dětské skupiny. Kromě toho je nutné zvážit situování dětské skupiny vůči nadzemním a podzemním podlažím a zajistit odpovídající třídu reakce na oheň povrchů stavebních konstrukcí. Důležité jsou také počty a délky únikových cest z prostorů dětských skupin.

Tyto aktuální novinky a spoustu dalšího představíme v kurzu Požární ochrana staveb II – novinky v předpisech a normách (nové i stávající požadavky požární bezpečnosti staveb)

Podobné články

Volby do Evropského parlamentu se pomalu blíží

Volby do Evropského parlamentu v České republice se konají již popáté a volební orgány se s nimi dobře znají. Volební…

Přichází změna pravidel pro vstupní lékařské prohlídky

V moderním světě je prevence klíčovým prvkem k udržení kvality a dlouhověkosti života. Prevence zdraví je důležitá nejen pro jednotlivce,…

Klíčové změny v zákoně o požární ochraně a v zákoně o integrovaném záchranném systému ČR

Velmi diskutovaný a očekávaný návrh novely stavebního zákona byl v červnu 2023 vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 152. Jaké…

Deklarované zjednodušení řízení vedených stavebními úřady

Dne 29. 7. 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn pod č. 283/2021 Sb. nový stavební zákon. Spolu s ním vyšel i…