Klíčové změny v zákoně o požární ochraně a v zákoně o integrovaném záchranném systému ČR

09. 08. 2023
pplk. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
Právní Stavební

Velmi diskutovaný a očekávaný návrh novely stavebního zákona byl v červnu 2023 vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 152. Jaké změny a úpravy tento zákon přinese?

Nový zákon č. 152/2023 Sb., účinný od 1. července 2023, přináší změny nejen v stavebním zákoně, ale ovlivňuje i další předpisy, včetně zákona o požární ochraně a zákona o integrovaném záchranném systému ČR. Tento zákon rovněž upravuje předchozí legislativu související s přijetím stavebního zákona, což zahrnuje legislativně technické úpravy pro zachování právní jasnosti a koherence.

V oblasti požární ochrany se jedná především o drobnou, avšak významnou změnu. Tato změna se týká problematiky připojení elektrické požární signalizace ve stavbách poskytujících pobytové sociální služby. Důležité změny se dotýkají také výkonu státního požárního dozoru. Konkrétně jde o rozšíření výčtu posuzovaných dokumentací. Plánovaná digitalizace ovlivní formu předkládaných dokumentů. Kromě toho dochází k dalším menším úpravám v souvislosti se stavebním zákonem.

V zákoně o integrovaném záchranném systému ČR je klíčovou úpravou sjednocení terminologie s novým stavebním zákonem a úprava odkazů na zákon o požární ochraně. Úpravy zde také zahrnují omezení ochrany obyvatelstva ve stavebním řízení a jiných postupech, se zaměřením na kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, a stanovují předmět posouzení z pohledu ochrany obyvatelstva, včetně procesu vydávání koordinovaných stanovisek.

Pro hlubší pochopení těchto změn a jejich praktického dopadu nabízíme kurz „Požární ochrana staveb I – nové právní předpisy, nové postupy a nová kategorizace staveb“. V rámci kurzu budou představeny aktuální novinky. Podrobně rozebereme nové postupy a kategorizace staveb. Vše bude v souladu s nejnovějšími právními předpisy. Tento kurz vede lektor a zároveň autor článku pplk. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.

Podobné články

Volby do Evropského parlamentu se pomalu blíží

Volby do Evropského parlamentu v České republice se konají již popáté a volební orgány se s nimi dobře znají. Volební…

Přichází změna pravidel pro vstupní lékařské prohlídky

V moderním světě je prevence klíčovým prvkem k udržení kvality a dlouhověkosti života. Prevence zdraví je důležitá nejen pro jednotlivce,…

Horké novinky v technických podmínkách požární ochrany staveb

Dne 28. července 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární…

Deklarované zjednodušení řízení vedených stavebními úřady

Dne 29. 7. 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn pod č. 283/2021 Sb. nový stavební zákon. Spolu s ním vyšel i…