Opět nás čeká volební podzim

11. 06. 2024
Ing. Ján Janovíček
Právní

Ještě zcela neodzněly ohlasy, komentáře a různé analýzy výsledků posledních červnových voleb do Evropského parlamentu a už se budeme pomalu připravovat na volby do zastupitelstev krajů a Senátu 2024.

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu ČR 2024

Prezident republiky Petr Pavel již o termínu jejich konání rozhodl. Volby se budou konat ve dnech 20.–21. září 2024 a v případě konání druhého kola senátních voleb ve dnech 27.–28. 9. 2024.

Krajské a senátní volby v praxi

Volební dny jsou tradičně pátek a sobota a volby proběhnou v některých městech a obcích současně. Den jejich vyhlášení se odvíjí po spolupodpisu předsedou vlády a od vyhlášení tohoto rozhodnutí prezidenta republiky ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Od tohoto dne začíná běžet např. volební kampaň, příprava kandidátek do zastupitelstev krajů ve všech krajích mimo zastupitelstva hlavního města Prahy.

Většinový volební systém

Ve volebních obvodech pro volby do Senátu, kde jsou volby vyhlášeny, se jednotlivé politické strany, politická hnutí a jejich koalice domlouvají na výběru vhodných kandidátů na senátora. Na tento post může kandidovat i nezávislý kandidát, státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let, není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva a jeho kandidaturu formou petice podpoří alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde osoba kandiduje. Volby nových senátorů se uskutečňují tzv. většinovým volebním systémem a vítěz musí v prvním kole získat ve volebním obvodu min. 50 % všech platných hlasů nebo nadpoloviční většinu hlasů ve druhém kole, do kterého by postoupili dva kandidáti s největším volebním ziskem v prvním kole. Senátorem může být zvolen kandidát i opakovaně za sebou.

Voličský průkaz

Den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu je důležitý i pro občany – voliče, kteří již od tohoto dne mohou podávat žádosti o vydání voličských průkazů, a pokud např. žijí nebo dlouhodobě pracují v zahraničí, mohou se na zastupitelských úřadech informovat o podmínkách výkonu volebního práva do Senátu na území České republiky.

Některé obce využijí tohoto termínu i ke konání místního referenda a k rozhodování o důležitých otázkách v tzv. samostatné působnosti, ale tato varianta souběhu trojího hlasování by byla pro voliče, a v konečném důsledku i pro volební orgány v dané obci, hodně komplikovaná.

Novinky ve volební legislativě

Obojí podzimní volby proběhnou naposledy podle současné a ustálené praxe. Parlament České republiky na počátku roku 2024 schválil novou volební legislativu v podobě zákona o správě voleb a tzv. změnového zákona. Ten mění všechny zákony, které se nějakým způsobem dotýkají problematiky voleb. Jejich schválená účinnost od roku 2026 nám jasně naznačuje, že další volby do zastupitelstev obcí, krajů, Senátu, prezidenta republiky a do Evropského parlamentu se uskuteční již podle nové volební legislativy, která přináší především velkou modernizaci voleb, rozsáhlou digitalizaci v podobě centrálního informačního systému správy voleb a řadu dalších „novinek“. Zákonodárci v Poslanecké sněmovně v současné době projednávají také možnost korespondenčního hlasování pro občany ČR dlouhodobě žijící v zahraničí, a pokud ji Parlament schválí v navrhované podobě, měla by platit příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Na kurzu Krajské a senátní volby v praxi ÚSC se budeme věnovat nejen všem otázkám organizačního, personálního a materiálního zabezpečení podzimních krajských a senátních voleb, ale účastníci se seznámí také rámcově i s novou volební legislativou, která bude určitě v dalším období obsahem akreditovaných kurzů. Těšíme se na Vás!

Podobné články

Zákoník práce čekají velké změny

Poslanecká sněmovna na jaře 2024 projednává novelu zákoníku práce týkající se odborů, mimořádných a zaručených mezd. Druhou novelu zákoníku práce,…

Volby do Evropského parlamentu se pomalu blíží

Volby do Evropského parlamentu v České republice se konají již popáté a volební orgány se s nimi dobře znají. Volební…

Přichází změna pravidel pro vstupní lékařské prohlídky

V moderním světě je prevence klíčovým prvkem k udržení kvality a dlouhověkosti života. Prevence zdraví je důležitá nejen pro jednotlivce,…

Horké novinky v technických podmínkách požární ochrany staveb

Dne 28. července 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární…