Krajské a senátní volby v praxi ÚSC

Přinášíme Vám aktuální metodiku a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb. Sdílejte zkušenosti z praxe s ostatními účastníky, diskutujte, využijte možnosti individuálních konzultací.
Možnost online
Akreditováno
Právní

Kurz Krajské a senátní volby v praxi ÚSC má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územně samosprávních celků, zejména zaměstnanců na obecních úřadech v problematice jednotlivých druhů voleb a referenda se zaměřením na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR v roce 2024. Pozornost bude věnována vybraným praktickým činnostem a postupům volebních orgánů v době jejich přípravy a ve dnech jejich konání. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními metodikami a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

Obsah kurzu:

 • Platná legislativa
  • platné právní předpisy na úseku voleb a referenda,
  • připravované – schválené změny volební legislativy.
 • Volby v České republice obecně – krátké opakování základní problematiky
  • druhy voleb a volební systém v ČR,
  • aktivní a pasivní volební právo,
  • konání jednotlivých druhů voleb v následujících letech,
  • volby a jejich vazby na základní registry,
  • volební okrsky, volební obvody a volební místnosti,
  • seznamy voličů pro jednotlivé druhy voleb, voličské průkazy.
 • Souběh konání voleb a referenda obecně – krátké opakování základní problematiky
  • principy konání místního referenda, kdo se jej může zúčastnit, o čem se hlasuje, jeho platnost a závaznost,
  • hlavní zásady současného konání voleb a místního referenda,
  • seznamy oprávněných osob pro místní referendum a hlasovací průkazy,
  • organizační otázky.
 • Společné postupy volebních orgánů při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
  • kontrola volebních okrsků, jejich úpravy a vymezování, číslování a zápis do RÚIAN. Provádění oprav nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN,
  • volební obvody pro volby do Senátu Parlamentu ČR,
  • příprava seznamů voličů pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu,
  • okrskové volební komise (OVK), jejich úkoly, vytváření, vznik a zánik členství, nároky členů OVK,
  • školení členů OVK, jeho obsah a způsob provedení,
  • využívání a ověřování osobních údajů o voličích a kandidátech v ROB nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu,
  • informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu,
  • problematika organizačně technického zabezpečení jednotlivých druhů voleb (distribuce volebních materiálů, volební místnosti, pomocné prostředky, archivace voleb. materiálů, webové stránky k volbám…),
  • časový harmonogram plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu,
  • kontrolní činnost v době přípravy voleb a v době jejich konání v průběhu hlasování a při sčítání hlasů,
  • soudní přezkum voleb,
  • postup POÚ a OÚ při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
  • financování voleb,
  • specifika činnosti volebních orgánů při souběhu voleb a místního referenda.
 • Specifické úkoly a postupy volebních orgánů, OÚ a POÚ při přípravě a v době konání voleb do zastupitelstev krajů (ZK) v roce 2024.
  • základní údaje o volbách do zastupitelstev krajů,
  • metodika sestavování stálého seznamu voličů pro volby ZK, výpisy pro OVK,
  • dopisování voličů do seznamu voličů ve volební místnosti,
  • plnění úkolů volebními orgány při volbách do zastupitelstev krajů,
  • vlastní hlasování, posuzování hlasovacích lístků, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku voleb do ZK,
  • přestupky a jiné správní delikty při volbách do ZK,
  • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do ZK.
 • Specifické úkoly a postupy volebních orgánů, OÚ a POÚ při přípravě a v době konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2024.
  • základní údaje o volbách do Senátu Parlamentu ČR,
  • metodika sestavování seznamů voličů pro volby Senátu Parlamentu ČR,
  • dopisování voličů do seznamu voličů ve volební místnosti,
  • vydávání voličských průkazů pro volby do Senátu,
  • úkoly a postupy registračního úřadu při volbách do Senátu,
  • zvláštnosti některých postupů OÚ a POÚ při přípravě a v průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR, specifika 2. kola,
  • vlastní hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku voleb do Senátu,
  • přestupky a jiné správní delikty při volbách do Senátu,
  • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do Senátu.
 • Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-536/2022, AK/VE-246/2022; videokonference: AK/PV-537/2022, AK/VE-247/2022

Podobné kurzy