Občanský zákoník pro neprávníky – závazkové právo

Na co si dát pozor při uzavírání smluv a jak poznat, že je smlouva nevýhodná? Jaký je rozdíl mezi smlouvou o smlouvě budoucí a rezervační smlouvou? Jak vysoká může být smluvní pokuta? Na jaká ustanovení si dát pozor v kupní smlouvě?
Akreditováno
Právní

Kurz Vás seznámí se základními instituty závazkového práva a vysvětlí na konkrétních příkladech, jak vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení.

Pro absolvování kurzu není zapotřebí předchozí znalost práva, kurz je koncipován jako otevřený všem posluchačům. Cílovou skupinou kurzu jsou zejména úředníci obcí a krajů a státní úředníci, kteří při výkonu své profese přicházejí do styku s instituty soukromého práva, kurz je však vhodný i pro posluchače ze soukromé praxe.

Seznámíte se s postupem uzavírání smluv a na případových studiích, porozumíte základním institutům smluvního práva. Zjistíte, jaké jsou základní smluvní typy dle občanského zákoníku. Zvláštní pozornost budeme věnovat smlouvám o převodech nemovitostí včetně související problematiky věcných práv. V poslední praktické části si přiblížíme oblast náhrady škody a bezdůvodného obohacení.

Obsah kurzu:

  • Pojem závazkového práva
  • Uzavírání smluv
  • Základní instituty smluvního práva
  • Ochrana slabší smluvní strany ve smluvním právu
  • Kupní, darovací a nájemní smlouva
  • Smlouvy o převodech nemovitostí, věcná práva
  • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • Závěr, otázky a odpovědi

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-397/2023, AK/VE-193/2023; videokonference: AK/PV-398/2023, AK/VE-194/2023

Podobné kurzy