Norma – úprava písemnosti

Cílem kurzu je posílit sebevědomí účastníků v oblasti úpravy úředních písemností podle ČSN 01 6910. Seminář je veden s velkým prostorem pro diskuzi. Účastníci mají možnost porovnat své zkušenosti s normou a pomocí odborného vedení najít styl a formu písemné komunikace, která bude vyhovovat jim a jejich oboru či zaměření. Okrajově se dotknou i nejčastějších pravopisných a stylistických chyb.
Možnost online
Akreditováno
Komunikace

Obsah kurzu:

  • Interpunkční znaménka, správné psaní číslic, titulů, adres, zkratek, značek
  • Specifika úřední korespondence – formální úprava dopisu
  • Druhy a použití dopisních předtisků
  • Typografická úskalí – vhodná volba písma, úprava stránky a odstavců
  • Slohová a stylistická úskalí úřední komunikace
  • Fráze, kterých je dobré se vyvarovat, časté stylistické chyby, ke kterým v komunikaci dochází, praktická stylistická a jazyková cvičení
  • Použití a umístění razítek, podpisů, příloh
  • Úprava e-mailů

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-511/2020, AK/VE-340/2020; videokonference: AK/PV-404/2022, AK/VE-188/2022

Podobné kurzy