Čeština v úřední praxi

Správně napsaný dopis je vizitkou každého úřadu, ministerstva či soukromého podniku. Písemnosti by měly být v pořádku nejen po stránce formální, ale také pravopisné a stylistické. V kurzu Čeština v úřední praxi se podíváme na nejčastější problematické jevy, se kterými se ve své praxi denně setkáváte.
Možnost online
Akreditováno
Komunikace
Měkké dovednosti

Pozvete na schůzi všechny řídící, nebo řídicí pracovníky?

Oslovili jste i pana Vepřeka/Vepřka?

Bude se porada konat na náměstí Míru, nebo Náměstí Míru?

Máte již zpracovánu analýzu na zadané kulturně-politické/kulturněpolitické téma?

Některé písemnosti nejen nedodržují, ale mnohdy odporují normě.

Pokud píšete úřední, ale i jakékoli jiné písemnosti a nemáte zcela jasno v jazykových jevech z předchozího textu, přijďte si osvěžit znalosti češtiny na náš kurz. Podíváme se na nejčastější chyby v pravopise a stylistice češtiny, nakoukneme pod pokličku normě ČSN 01 6910 a budeme se zabývat i úpravou dokumentu v programu MS Word.

Obsah kurzu:

 • Úskalí českého pravopisu
  • shoda podmětu s přísudkem (Zaslali/y jsme Vám fakturu.)
  • zdvojené souhlásky (Obžalovaný je nevi__ý (n/nn))
  • zájmeno mě/mně (Smlouvy si prosím vyzvedněte u mě/mně.)
  • velká písmena (Městský soud pro Prahu 1, Magistrát města Liberec)
  • s-, z-, vz- (Zasíláme správu/zprávu.)
  • spřežky (Vcelku/V celku se nic nestalo.)
  • interpunkce ve větě (Zašlete(,) prosím(,) smlouvu ve třech vyhotoveních.)
  • složená přídavná jména (Nemám utříděný názor na tuto politickoekonomickou/politicko-ekonomickou otázku.)
  • skloňování problematických jmen a názvů (Pozvali jsme pana Richtera/Richtra.)
 •  Stylistika v úřední komunikaci
  • co předchází samotné tvorbě dokumentu
  • stejná nebo příbuzná slova (Dopis adresujte na adresu.)
  • použití synonym v jedné větě (Naší hlavní prioritou je spokojený občan.)
  • hovorové výrazy (Více jak dvě procenta HDP.)
  • nadbytečné výrazy (Na Váš e-mail odpovíme samozřejmě do týdne.)
  • podstatná jména slovesná (Na pracovišti vyhlásili zakázání telefonování.)
  • podmiňovací způsob (Rád bych Vás pozdravil z Prahy a zároveň bych Vás požádal o zaslání kalkulace.)
  • slovesná vazba (Na včerejší schůzi se hlasoval návrh zákona.)
  • konkurence zájmen jeho, její, jejich a svůj (Telefonoval se svou / s jeho manželkou.)
  • vztažná zájmena typu jenž/jež (S novou starostkou, již/jež jsi mi včera představil, jsem dnes slyšela rozhovor v rádiu.)
  • problematické výrazy (Prosíme o udělení výjimky/vyjímky.)

Pokud se nechcete nechat svazovat pevnými termíny školení, můžete kurz absolvovat i online. Na naší platformě máte možnost poslouchat kurz ve formě podcastů. Vy pak na počítači pouze vyplníte závěrečný test a vytisknete certifikát. Ukázku podcastu si můžete pustit zde.

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-70/2021, AK/VE-55/2021; videokonference: AK/PV-693/2021, AK/VE-413/2021

Podobné kurzy