Mgr. Petr Sucháček

Komunikace
Měkké dovednosti
Kdo jsem

Na Masarykově univerzitě i mimo ni se od roku 2013 věnuji vzdělávání, komunikaci a práci se skupinami. Zabývám se přípravou a vedením porad, prací s pracovním kolektivem a atmosférou v něm, motivací, nebo tomu, jak předcházet konfliktům, či je případně efektivně řešit.

Při tom všem vycházím z vědeckých podkladů a principů a praxí nenásilné komunikace.

O naše zkušenosti s (nenásilnou) komunikací se od roku 2019 dělíme s Petrem Holíkem také ve formě Nenásilného podcastu.

V rámci své činnosti v AQE academy působím jako externí lektor. Věnuji se školení kurzů o komunikačních dovednostech, motivaci zaměstnanců ve veřejné správě, organizačnímu chování ve firmě a mnohým dalším.

Mé články

Vánoční večírek a proč jej pořádat mimo firmu či úřad

Hledáte způsob, jak proměnit vánoční večírek v nezapomenutelný zážitek? Změna prostředí, flexibilita plánování a investice do zaměstnanců - to jsou…

Třikrát tipy k motivaci – zaměstnankyně a zaměstnanci s omezenou možností kariérního postupu

Zaměstnanci s omezenými možnostmi kariérního růstu potřebují specifickou motivaci, která se zaměřuje na alternativní formy rozvoje. Klíčovými strategiemi jsou nabízení…

Třikrát tipy k motivaci – vedoucí pracovníci

Zvýšení motivace a efektivity vedoucích pracovníků vyžaduje soustředění na strategie, které posilují jejich autoritu a podporují jejich profesní růst. Aktivní…

Třikrát tipy k motivaci – nováčci

Nováčci ve veřejné správě potřebují zvláštní podporu pro úspěšné začlenění, včetně školení, mentoringu a jasných cílů s pravidelnou zpětnou vazbou.…

Jak si efektivně zorganizovat práci v době dovolených

Někdy se nám stává, že poslední minuty před odjezdem na dovolenou strávíme doháněním neodkladných úkolů, nastavováním automatické odpovědi na e-maily,…