Třikrát tipy k motivaci – vedoucí pracovníci

02. 08. 2023
Mgr. Petr Sucháček
Měkké dovednosti Komunikace Management

Zvýšení motivace a efektivity vedoucích pracovníků vyžaduje soustředění na strategie, které posilují jejich autoritu a podporují jejich profesní růst. Aktivní delegování odpovědností, nabízení rozvojových příležitostí a uznávání úspěchů tvoří základ pro motivaci vedoucích a zlepšení produktivity organizace.

Zaměstnanci na vedoucích pozicích často nesou větší odpovědnost a mají širší pravomoci než jejich kolegové.
Motivace těchto lidí více souvisí s celkovým výkonem organizace nebo oddělení než s jejich osobním úspěchem v dané funkci. Hlavně se odvíjí od dosahování cílů organizace, zajištění efektivního fungování týmu a podpory růstu produktivity.

Tato skupina zaměstnanců klade důraz na následující oblasti, které mohou fungovat jako efektivní nástroje motivace:

Delegování odpovědnosti a pravomocí: Poskytování vedoucím zaměstnancům většího stupně kontroly a rozhodovacích pravomocí nad jejich prací může posílit jejich motivaci a zapojení. Díky tomu se cítí více důvěryhodní. Je důležité, aby měli možnost konzultace, což pomáhá předcházet pocitu izolace, který se u vedoucích pozic často objevuje.

Rozvoj a kariérní růst: Nabízení možností pro rozvoj a kariérní postup, například prostřednictvím školení, mentoringu či příležitostí k povýšení, může zaměstnance na vedoucích pozicích motivovat k lepším výkonům. Také je prospěšné jasně vyjadřovat víru v jejich potenciál a společně plánovat jejich rozvojové cesty.

Ocenění a uznání: Jak již bylo zmíněno, vedoucí pozice může být často spojena s pocitem osamění.
Pravidelné poskytování zpětné vazby je pro vedoucí pracovníky klíčové. Ocenění a uznání za jejich práci a úspěchy mohou působit jako silný motivační faktor. Tyto prvky navíc efektivně doplňují předchozí strategie motivace.

Podobné články

Léto se blíží. Využijte nabídku červnových školení

V červnu nás čeká den dětí, nejdelší den v roce, teplé počasí, ale také množství zajímavých kurzů, které vám pomohou…

Jak se zdokonalit ve Wordu a písemné komunikaci? Zkuste praktický trénink

Když znáte všechny důležité funkce programu MS Word, ulehčíte si práci o 30 %.

30. 04. 2024
Petr Holan
Mobil jako ideální nástroj k prezentaci úřadů a firem

Používejte mobil jako profesionálové. Nabízíme dva atraktivní kurzy, každý zaměřený na jiný aspekt moderní komunikace.

Krátká videa

29. 04. 2024
Ivana Böhmová
Poslední volná místa v kurzech o umělé inteligenci

Umělá inteligence se stává součástí každodenního života a otevírá před námi nové možnosti. Jak můžeme tuto technologii využít ve svůj…