Třikrát tipy k motivaci – zaměstnankyně a zaměstnanci s omezenou možností kariérního postupu

15. 10. 2023
Mgr. Petr Sucháček
Měkké dovednosti

Zaměstnanci s omezenými možnostmi kariérního růstu potřebují specifickou motivaci, která se zaměřuje na alternativní formy rozvoje. Klíčovými strategiemi jsou nabízení možností pro horizontální rozvoj dovedností, poskytování uznání za práci a vytváření příjemného pracovního prostředí.

Zaměstnanci na pozicích, kde je omezený kariérní postup vzhůru, mohou mít odlišnou motivaci, protože nemají stejnou možnost dosáhnout vyšších pozic. To ale neznamená, že se s jejich motivací nedá pracovat vůbec, jen je třeba cílit trochu jinam.
Pro tuto skupinu zaměstnanců bývají důležité následující oblasti, které tak mohou dobře působit jako nástroje motivace:

1. Rozvoj v horizontálním směru: Růst se nemusí jen nahoru. Nabídnutí příležitostí pro rozvoj dovedností v horizontálním směru, například rozšířením svého odborného zaměření a/nebo převzetím nových úkolů, může zaměstnance motivovat k (osobnímu) růstu. Může se to zdát jako hloupost, ale podpořit zaměstnance na této pozici může i rozvoj ve směru, který sice primárně s výkonem jejich funkce nesouvisí, ale osobně je zajímá. Pocit, že zaměstnavatel vychází vstříc a podporuje zaměstnance i v tomto směru, je zásadní motivační faktor u těchto lidí.

2. Ocenění a uznání: Poskytování uznání za jejich přínos a snahu může být pro tyto zaměstnance důležité, i když nemají možnost kariérního postupu. Naopak se dá ocenit jejich konzistence a trvale dobrý pracovní výkon. Jistou formou ocenění může být také, když dostanou pozici mentorujících pro nováčky.

3. Pracovní prostředí a spolupráce: Přestože tato kategorie platí pro všechny zaměstnance, u této kategorie nabývá velkého významu. Když už totiž nemohou růst, pak by měly být stávající situace a podmínky co nejvíc podporující. Vytváření příjemného pracovního prostředí, podpora spolupráce a týmové práce mohou poskytnout zaměstnancům na takových pozicích pocit sounáležitosti a přispět k jejich motivaci a chuti zůstat a pokračovat ve své dobré práci.

Podobné články

Léto se blíží. Využijte nabídku červnových školení

V červnu nás čeká den dětí, nejdelší den v roce, teplé počasí, ale také množství zajímavých kurzů, které vám pomohou…

Jak se zdokonalit ve Wordu a písemné komunikaci? Zkuste praktický trénink

Když znáte všechny důležité funkce programu MS Word, ulehčíte si práci o 30 %.

30. 04. 2024
Petr Holan
Mobil jako ideální nástroj k prezentaci úřadů a firem

Používejte mobil jako profesionálové. Nabízíme dva atraktivní kurzy, každý zaměřený na jiný aspekt moderní komunikace.

Krátká videa

29. 04. 2024
Ivana Böhmová
Poslední volná místa v kurzech o umělé inteligenci

Umělá inteligence se stává součástí každodenního života a otevírá před námi nové možnosti. Jak můžeme tuto technologii využít ve svůj…