Třikrát tipy k motivaci – nováčci

02. 08. 2023
Mgr. Petr Sucháček
Měkké dovednosti Komunikace Management

Nováčci ve veřejné správě potřebují zvláštní podporu pro úspěšné začlenění, včetně školení, mentoringu a jasných cílů s pravidelnou zpětnou vazbou. Tyto přístupy usnadňují adaptaci na nové pracovní prostředí, zvyšují motivaci a zlepšují výkonnost, což je klíčové pro efektivní fungování ve veřejném sektoru.

Nováčci

Nováčci ve veřejné správě obvykle potřebují zvláštní podporu a průvodce, aby se mohli účinně začlenit do pracovního prostředí, které se často výrazně liší od soukromého sektoru. Jejich motivace bývá často spojena s učením nových dovedností, získáváním nových znalostí a dosahováním úspěchů v novém prostředí. Pro tuto skupinu zaměstnanců jsou klíčové následující oblasti, které mohou sloužit jako efektivní nástroje motivace.

Začleňování a školení

Efektivní program začleňování a školení pomáhá nováčkům rychle se adaptovat na nové pracovní prostředí a získat důležité dovednosti pro jejich práci. To zahrnuje nejen pracovní postupy a nástroje, ale i neformální aspekty pracoviště, jako je používání kávovaru nebo zajištění parkovacího místa.

Mentoring a podpora

Nabízení mentorského programu, ve kterém zkušení zaměstnanci vedou a podporují nováčky, může výrazně motivovat a zlepšit kvalitu a rychlost jejich učení. Tento přístup je prospěšný i pro mentory, neboť ukazuje ocenění jejich zkušeností a snižuje zátěž vedoucích pracovníků, kteří nemusí řešit běžné dotazy nováčků. Zároveň formální role mentora pomáhá předejít frustraci ze strany ostatních zaměstnanců, kteří se mohou cítit obtěžováni častými dotazy.

Jasné cíle a zpětná vazba

Stanovení jasných cílů a poskytování pravidelné zpětné vazby jsou zásadní pro umožnění nováčkům sledovat svůj pokrok a zvyšovat motivaci. Během zkušební doby je klíčové, aby vedoucí pracovníci věnovali čas diskusi o očekávaných dovednostech a úkolech. Je také důležité, aby tuto diskusi pravidelně vyhodnocovali. Tímto přístupem se předejde situaci, kdy se nováčci cítí ponecháni bez podpory. Zároveň se tím zabrání možnému zjištění vedoucích po několika měsících, že nováček nevyhověl očekáváním.

Podobné články

Léto se blíží. Využijte nabídku červnových školení

V červnu nás čeká den dětí, nejdelší den v roce, teplé počasí, ale také množství zajímavých kurzů, které vám pomohou…

Jak se zdokonalit ve Wordu a písemné komunikaci? Zkuste praktický trénink

Když znáte všechny důležité funkce programu MS Word, ulehčíte si práci o 30 %.

30. 04. 2024
Petr Holan
Mobil jako ideální nástroj k prezentaci úřadů a firem

Používejte mobil jako profesionálové. Nabízíme dva atraktivní kurzy, každý zaměřený na jiný aspekt moderní komunikace.

Krátká videa

29. 04. 2024
Ivana Böhmová
Poslední volná místa v kurzech o umělé inteligenci

Umělá inteligence se stává součástí každodenního života a otevírá před námi nové možnosti. Jak můžeme tuto technologii využít ve svůj…