Motivace zaměstnanců ve veřejné správě

Všechno jde, když se chce”, zaznívá často nejen doma, ale i na pracovišti. Je to tak, nebo je to celé o něco složitější?
Možnost online
Akreditováno
Komunikace
Management

Slovníková definice říká, že motivace je „psychologický proces, který usměrňuje volbu lidí ohledně toho, co a jak budou dělat”. Jak s motivací pracovat v prostředí úřadu tak, ať je nám je v něm lidsky dobře, a ať zároveň plníme pracovní povinnosti?

To budeme společně hledat na prakticky zaměřeném kurzu, který se skládá z kombinace drobných teoretických bloků, individuálních zamyšlení, společného sdílení dobré a špatné praxe a především hledání cest, jak to všechno dostat do praxe ve Vašich unikátních kontextech prostředí veřejné správy, úřadu.

Z toho také vyplývá, jak kurz probíhá. Nečekejte dlouhé monology lektora o tom, jak by se to mělo dělat. Připravte se na Vaši aktivní účast obrazem i zvukem, tělem i duší 🙂 


Naučíme Vás:

  • porozumět tomu, jak funguje motivace a o jaké modely se při rozhodování v praxi opřít
  • vědět, co nejčastěji motivuje lidi ve veřejné správě
  • inspirovat se navzájem — co funguje, co ne a za jakých podmínek
  • osvojit si praktické nástroje, pomocí nichž můžete pracovat se svou vlastní motivací
  • odnést si plán kroků, jak s motivací na pracovišti pracovat systémově(ji)

Obsah kurzu:

  • Co to je motivace a jak funguje na pracovišti
  • Specifika motivace ve veřejné správě
  • Co jsou nejsilnější motivátory lidí
  • Motivátory a jak s nimi pracovat u sebe
  • Motivátory a jak s nimi pracovat u různých typů
Číslo akreditace: A2021/0632-SP/PC/VP; videokonference: A2021/1200-SP/PC/VP

Podobné kurzy