Deklarované zjednodušení řízení vedených stavebními úřady

13. 11. 2022
JUDr. Eva Kuzmová
Právní Stavební

Dne 29. 7. 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn pod č. 283/2021 Sb. nový stavební zákon. Spolu s ním vyšel i zákon č. 284/2021 Sb., tzv. změnový zákon, kterým se mění celkem dalších 58 zákonů v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Nový stavební zákon zůstává středem politické debaty. Pod číslem 195/2022 Sb. byla schválena jeho první novela, tzv. odkládací, která odložila účinnost nového stavebního zákona (NSZ) o rok, s výjimkou specifikovaných staveb. V současné době se diskutuje o další, věcné novele NSZ, kterou vláda schválila koncem října a nyní míří k projednání v Parlamentu.

Jaké bude tedy nové postavení stavebních úřadů? Které úřady zůstanou a jaké stavby budou spadat pod jejich působnost? Jak bude vypadat postavení a formy vyjádření dotčených orgánů? Co přesně znamená JES (jednotné environmentální stanovisko)? Jak je zamýšleno deklarované zjednodušení procesů vedoucích stavebními úřady? Jaké jsou hlavní odlišnosti této novely oproti stávajícímu stavebnímu zákonu? Jaké výhody přinese digitalizace procesů? A jak bychom měli chápat změnový zákon a jeho nadcházející účinnost od 1. července 2023?

Na školení s názvem „Stavební zákon v aktuálním znění (Nový stavební zákon)“, které se uskuteční 29. listopadu 2022 v Praze, podrobně rozebereme a vysvětlíme odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek týkajících se nové legislativy. Pro ty, kdo by preferovali účast z pohodlí svého domova, nabízíme možnost online připojení.

Podobné články

Volby do Evropského parlamentu se pomalu blíží

Volby do Evropského parlamentu v České republice se konají již popáté a volební orgány se s nimi dobře znají. Volební…

Přichází změna pravidel pro vstupní lékařské prohlídky

V moderním světě je prevence klíčovým prvkem k udržení kvality a dlouhověkosti života. Prevence zdraví je důležitá nejen pro jednotlivce,…

Horké novinky v technických podmínkách požární ochrany staveb

Dne 28. července 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární…

Klíčové změny v zákoně o požární ochraně a v zákoně o integrovaném záchranném systému ČR

Velmi diskutovaný a očekávaný návrh novely stavebního zákona byl v červnu 2023 vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 152. Jaké…