Jak nakupovat energie

01. 09. 2022
Ing. Petr Soldán
Finance

Situace na trhu s energiemi je kritická. To, co se odehrává v posledních třech týdnech, vypadá, že se nám celá situace v Evropě vymyká kontrole. Nepíši o důvodech a konsekvencích, proč tomu tak je, ale snažím se nastínit řešení při nákupu elektrické energie a plynu.

Jen pro Vaši představu – v našem městě máme ve správě momentálně 26 budov, resp. 23 komplexů budov. Z toho jedna budova je určena k prodeji a u pěti budov je plánována demolice v souvislosti s kompletní přestavbou oblasti bývalého cukrovaru a jeho blízkého okolí. U pěti budov jsou energie zcela v kompetenci nájemce. To dělá v průměru roční spotřebu plynu cca 4 000 MWh a roční spotřebu elektrické energie cca 1 200 MWh.

Před dvěma lety jsme se rozhodli, že pro všechny naše objekty a veřejné osvětlení budeme na kladenské burze poptávat elektrickou energii a plyn. Na to jsme si vytendrovali makléřskou společnost a v době stability cen a fungování trhu s energiemi vysoutěžili jsme dva dodavatele na dodávky elektrické energie a plynu. Ceny byly fantasticky nízké a nic nás nenutilo řešit úsporná opatření. Čas od času se do investic prosadilo zateplení nějakého objektu a výměna oken. Toť vše. Vedení města mě před rokem pověřilo zpracováním plánu opatření, která by vedla ke snížení energetické náročnosti budov na celé nové dotační období – tedy do roku 2030. Tento dokument jsem vytvořil, ale nebyla mu věnována patřičná pozornost. Pořád bylo dobře…

Nyní nám končí dvouleté období platnosti cen za energie, a proto se sáhlo po osvědčeném modelu nákupu velkého balíku poptávaného množství plynu a elektrické energie na kladenské burze. Jenže tato metoda se ukazuje v době neskutečného navyšování cen energií a silné nestability trhu s energiemi jako kontraproduktivní. Nyní je takřka nemožné nakoupit plyn. U elektrické energie se pro naše město předpokládá nárůst ceny na desetinásobek, možná i více. Navíc jsme před topnou sezónou a snížení ceny se nerealisticky předpokládá.

Tady uvádím řešení situace, které budu prezentovat vedení města. Všechna řešení jsou pro městskou kasu zdrcující. Naším úkolem je vybrat to nejméně bolestivé.

1. JFC – jednorázová fixace ceny

V dnešní době je velice obtížné stanovit pevnou cenu. Nejlépe bychom se k ní dostali vynásobením poslední známé Settlement Price a koeficientu ve výši cca 1,35 (předpokládaná marže obchodníka a distribuční poplatky). Taková pevná cena je příliš vysoká a určitě nebude pro nás východiskem k tomu, jak získat smlouvu a dodavatele. To platí jak pro elektrickou energii, tak i pro zemní plyn.

2. PFC – postupná fixace ceny

Tato metoda má z hlediska možnosti uzavřít smlouvu a získat dodavatele stejně nízkou pravděpodobnost jako pevná cena, a to vzhledem k likviditě trhu s českou elektřinou, kde velice často na trhu absentují hodnoty Best Ask Price pro roční pásmo. Totéž platí i pro zemní plyn.

3. Takže se jeví jako jediná cesta, která povede k uzavření smlouvy, poptávka postavená na vazbě ke spotovému trhu OTE, kde se soutěží výše navyšujícího koeficientu (marže) ke spotovým cenám. Tady jsou dodavatelé ochotni učinit nabídku. Nevýhodou ovšem je, že cenu dodávky neznáte dopředu, ale vždy po skončení zúčtovacího období. Naproti tomu existují argumenty ve prospěch tohoto postupu:

  • Cca 90 % veřejných zadavatelů nemá smlouvu na dodávku na příští rok. Vzhledem k tomu, že je konec srpna, dá se předpokládat, že velká většina z nich začne (a už začíná) variantu se spotem využívat, takže v průběhu další doby můžeme očekávat nárůst. Obchodování s vazbou na spot se totiž úspěšně rozbíhá. Navíc jsme před začátkem topné sezóny.
  • Energiemi se bude výrazně šetřit, už teď dodavatelé hlásí o 10–15 % nižší dodávky. V chladnějším období to bude minimálně stejné. Zde je výhoda spotu v tom, že platíme jen to, co odebereme.
  • Pokud kvůli vysokým cenám energií dojde k recesi v ekonomice, což je vysoce pravděpodobné, sníží se cena energií a na spotu se to projeví okamžitě.
  • Obchodování na spotu významně snižuje dodavateli rizika, proto jeho koeficient (obchodní marže) bude výrazně nižší než při obchodu s jednorázovou nebo postupnou fixací.

Více informací o nákupu energií a řešení energetické krize získáte na workshopu „Vše o úsporách ve veřejné energetice“.

Podobné články

13. 03. 2024
RNDr. David Brtna
Modernizace školní kuchyně ZŠ Komenského: Příklad úspěšného využití dotací

V rámci partnerství s městem Slavkov u Brna jsme představili přelomový projekt energetických úspor v ZŠ Komenského. Modernizace školní kuchyně…

28. 08. 2023
RNDr. David Brtna
Získejte milion za 990 Kč: unikátní průvodce programem Oprav dům po babičce

Velkým tématem léta 2023 se stal nový dotační program Oprav dům po babičce. Internet je plný článků, blogů a nejrůznějších…

16. 09. 2022
RNDr. David Brtna
Dešťová voda jako zdroj

Státní fond životního prostředí se prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) snaží reagovat na negativní dopady klimatické změny. Ty se…