Dešťová voda jako zdroj

16. 09. 2022
RNDr. David Brtna
Finance

Státní fond životního prostředí se prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) snaží reagovat na negativní dopady klimatické změny. Ty se v našich podmínkách projevují častými povodněmi, dlouhodobými výkyvy počasí a dlouhými obdobími sucha. Tyto jevy jsou přímými důsledky naší činnosti a způsobu, jakým nakládáme s vodou.

Na základě dříve uvedených důvodů se plánuje vyhlásit 19. výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem této výzvy je poskytnout podporu pro aktivity, díky kterým veřejné subjekty mohou snížit své provozní náklady. Současně se zaměří na adaptaci měst a obcí na klimatické změny.

Pokud máte park nebo zámeckou zahradu a uvažujete o jejich efektivním a ekologickém zavlažování, existuje řešení. Můžete zachytit dešťovou vodu ze střech budov, chodníků a jiných zpevněných ploch. Můžete uchovávat tuto vodu v povrchových nebo podzemních retenčních nádržích a následně ji rozvést po celém areálu. Povrchová nádrž může také sloužit jako umělý mokřad.

Pokud vlastníte školní zahradu nebo spravujete veřejnou zeleň, ideálním řešením je vybudování retenční nádrže. Tato nádrž umožní efektivně zachytávat dešťovou vodu. Následně ji můžete využít pro zavlažování.

Jak se vypořádat s problémy způsobenými asfaltobetonovými plochami, které v létě přehřívají a v dešti rychle odvádějí vodu, často vytvářejí kaluže? Nahrazením těchto ploch vsakovacími dlažbami s akumulačními nádržemi předejdete přehřívání, tvorbě kaluží a navíc získáte zdroj vody pro zavlažování.

Co dělat s opravou střech? Místo tradičních oprav zvažte vytvoření zelené vegetační střechy, která přispěje k ochlazování v létě, zateplení v zimě a zlepší lokální mikroklima.


Pro ochranu a adaptaci na klimatické změny můžete v krajině realizovat opatření, jako jsou povodňová koryta, tůně, suché a retenční nádrže nebo poldry. Tyto kroky zvýší ochranu proti povodním a zlepší mikroklima.

Jak se připravit?

K realizaci těchto aktivit je nezbytná důkladná projektová příprava včetně zpracování dokumentace a získání potřebných povolení. Připravovaná výzva s alokací 2,5 mld. Kč bude průběžná, což dává šanci na získání 30–95% podpory pro dobře připravené projekty. Nezbytné je začít s přípravou co nejdříve. Vyhlášení výzvy se plánuje do 31. 10. 2023, což poskytuje dostatek času na přípravu kvalitního projektu.

Podobné články

13. 03. 2024
RNDr. David Brtna
Modernizace školní kuchyně ZŠ Komenského: Příklad úspěšného využití dotací

V rámci partnerství s městem Slavkov u Brna jsme představili přelomový projekt energetických úspor v ZŠ Komenského. Modernizace školní kuchyně…

28. 08. 2023
RNDr. David Brtna
Získejte milion za 990 Kč: unikátní průvodce programem Oprav dům po babičce

Velkým tématem léta 2023 se stal nový dotační program Oprav dům po babičce. Internet je plný článků, blogů a nejrůznějších…

01. 09. 2022
Ing. Petr Soldán
Jak nakupovat energie

Situace na trhu s energiemi je kritická. To, co se odehrává v posledních třech týdnech, vypadá, že se nám celá situace v Evropě…