Ing. Petr Soldán

Stavební
Kdo jsem

Má práce se věnuje různým segmentům energetiky. V soukromém sektoru jsem se zaměřil na měření a regulaci, účtování nákladů na topení a vodu, výstavbu tepelných zdrojů, fotovoltaických elektráren, systémy centrálního zásobování teplem a dálkové odečty. Tyto zkušenosti jsem přenesl do komunálního sektoru, kde nyní působím jako projektový manažer a energetický expert.

Chci přesvědčit kolegy ve státní správě o důležitosti snižování energetické náročnosti budov a zvyšování energetické soběstačnosti. Podle mě je to klíčové, možná i více než stavění nových objektů nebo jejich renovace. Energetický management považuji za esenciální pro snížení energetických nákladů. Tento proces by měl být základem nejen ve veřejném sektoru, ale i v domácnostech.

Ve společnosti AQE academy působím jako lektor kurzu Vše o úsporách ve veřejné energetice.

Mé články

01. 09. 2022
Ing. Petr Soldán
Jak nakupovat energie

Situace na trhu s energiemi je kritická. To, co se odehrává v posledních třech týdnech, vypadá, že se nám celá situace v Evropě…