Územně analytické podklady

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAStavebníHitAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-198/2019, AK/VE-115/2019

Buďte spolehlivou oporou Vašim nadřízeným a přineste jim trendy, moderní a aktuální informace z oblasti územího plánování. Podpořte tak správné rozhodování o směřování rozvoje Vašeho města či kraje.

Prakticky, jasně, transparentně, s možností dostupných metodik a podkladů pro činnost územně analytické podklady probereme zpracování průběžných i úplných aktualizací ÚAP a využitelnost rozborů udržitelného rozvoje území při pořizování územně plánovací dokumentace.

Novelizací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) a dále vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti („vyhláška ÚAP“), došlo k několika podstatným úpravám v oblasti pořizování územně analytických podkladů obcí, krajů a nově vznikly i ÚAP České republiky.

Kurz bude zaměřen na praktické zkušenosti z oblasti pořizování územně analytických podkladů, zejména na zpracovávání údajů o území po datové a obsahové stránce (zpracovávání tzv. datových bází), na změny v tématech rozboru udržitelného rozvoje území, na formulace problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích nebo v územních studiích. Dále se na kurzu zaměříme na další souvislosti pořizování ÚAP, ve vazbě na připravovanou standardizaci územních plánů, na povinnosti spojené s aplikací Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (tzv. INSPIRE), kdy mají být dle přílohy č. III poskytovány informace o tzv. využití území (využití stávající a plánované), dále se podíváme do cílů a úkolů v Politice architektury a stavební kultury aj.

Obsah vzdělávacího kurzu:

  1. Územně analytické podklady po novele stavebního zákona a vyhlášky ÚAP 
    (nové rozdělení témat udržitelného rozvoje území).
  2. Zpracovávání průběžných aktualizací ÚAP, datové modely.
  3. Zpracovávání úplných aktualizací ÚAP.
  4. Využitelnost rozborů udržitelného rozvoje území při pořizování ÚPD.
  5. Vazba na připravovanou standardizaci územních plánů.
  6. Dostupné metodiky a podklady pro činnost ÚAP.

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
24září
Poslední 2 volná místa!MOŽNOST ON-LINEHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
29září
Hitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Ostrava, Erbenova 279/62, Vítkovice 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová