Úspěšné zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z EU

PrávníDotaceSprávníAkreditace MV ČR

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-750/2017, AK/VE-385/2017

Zadávání veřejných zakázek je vysoce formalizovaným postupem, který má zcela klíčový vliv při čerpání dotací spolufinancovaných z EU, přičemž i méně závažná pochybení v procesu zadávání veřejné zakázky může mít silně negativní dopad na zadavatele a může vést k podstatnému krácení dotace. Orientace v problematice dotačních veřejných zakázek je přitom o to složitější, že její úprava je roztříštěna ve velkém množství na sobě nezávislých dokumentů. Správný postup při zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z EU je tedy klíčová pro získání a udržení dotačních finančních prostředku. V rámci kurzu budou postupně a přehledně probrány jednak obecné předpisy, které se na výše uvedené procesy vztahují, a jednak konkrétní pravidla jednotlivých dotačních programů (zejména IROP, OPZ, OPŽP, OP PIK a další).

Obsah kurzu:

  • specifika zadávání veřejných zakázek z dotačních programů,
  • dodateční podmínky a požadavky dotačních programů 
  • zadávání zakázek malé hodnoty 
  • jednotlivé dotační programy a jejich specifika (IROP, OPZ, OPŽP, OPPIK).
  • nejčastější chyby při zadávání zakázek z veřejných výdajových programů, sankce za porušení podmínek
  • praktické aspekty zadávání veřejných zakázek v rámci dotačních programů
  • diskuse a řešení konkrétních příkladů z praxe/dotazy od účastníků

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
3března
DotaceAkreditace MV ČR
Projektové řízení v praxi pro začátečníky
Ostrava, Erbenova 279/62, Vítkovice 2 400 Kč RNDr. David Brtna
5března
DotaceFinanceAkreditace MV ČR
Nejčastější chyby při realizaci a vykazování projektů ESIF
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Ing. Radek Rinn