Sociální sítě v praxi veřejné správy

HitKomunikaceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-584/2019, AK/VE-363/2019

Práce s veřejností a médii, interní komunikace a budování image organizace jsou v dnešní moderní době propojené nádoby, které do sebe musejí zapadat. Nároky veřejnosti na zaměstnance organizací veřejné správy se neustále zvyšují. O vedoucích pozicích to platí dvojnásob.

Organizace mají k dispozici moderní formy komunikace, které při správném využívání ulehčují budování vztahů s veřejností a médii. Důležité je však volit správný způsob prezentace a komunikace a správné nástroje.

Vedoucí pracovníci navíc častěji než jejich podřízení přichází do styku s novináři, jsou nuceni řešit krizové situace a měli by je umět dobře odkomunikovat a častěji jsou také nuceni z pozice své funkce vystupovat a mluvit na veřejnosti. Měli by proto dobře zvládat vysvětlování a argumentování.

 

9k=

Obsah kurzu:

  • Úvod do komunikace s médii a veřejností;


  • PR v praxi organizací – role tiskových oddělení, spolupráce v rámci úřadu, pravidla pro komunikaci s médii;
  • Média – role sdělovacích prostředků, mediální trénink, budování image organizace;
  • Nástroje komunikace – využívání komunikačních nástrojů s ohledem na cílovou skupinu, moderní trendy komunikace;
  • Veřejný projev a prezentační dovednosti – první dojem, osobní image a sebejistota, formulace myšlenek, příprava a struktura prezentací, reakce na negativní výroky;
  • Krizová komunikace – nastavení pravidel pro zvládání krizové komunikace, reakce na negativní prezentaci v médiích;
  • Sociální sítě jako nezbytná součást komunikace – role sociálních sítí, jejich výhody a nevýhody.

Těšíme se na všechny účastníky!

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová
11února
ON-LINE kurzHitosobní rozvojAkreditováno
Čeština v úřední praxi
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Irena Kratochvílová