Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAPrávníDotaceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-42/2019, AK/VE-29/2019

Obchodní podmínky bývají často opomíjenou součástí procesu zadávání veřejných zakázek. Jedná se přitom o stěžejní součást celého zadávacího procesu, která navíc může zadavateli podstatně zjednodušit proces samotné realizace předmětu veřejné zakázky. S otázkou obchodních podmínek úzce souvisí judikaturou doposud neřešená otázka změn závazku ze smlouvy podle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Na kurzu bude probíráno téma týkající se všech aspektů stanovování obchodních podmínek pro veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, a jednak oblast týkající se právě procesu tvorby změn smluvních závazků na veřejné zakázky.  

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem tvorby obchodních podmínek a jejich změn v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky.

Dílčí cíle:
  • Představení koncepce obchodních podmínek a jejich změn v průběhu realizace veřejné zakázky
  • Praktická ukázka vhodných smluvních ustanovení
  • Představení konkrétních příkladů z praxe
Obsah kurzu:
1) Obecná pravidla pro stanovování obchodních podmínek
2) Vymezení konkrétních stěžejních obchodních podmínek
3) Předpisy upravující obchodní podmínky
4) Obchodní podmínky na dodávky a služby
5) Obchodní podmínky na stavební práce
6) Judikatura týkající se obchodních podmínek
7) Podstatné a nepodstatné změny závazků ze smlouvy

8) Výpočty změn závazků ze smlouvy dle metodiky MMR

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
22září
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAMOŽNOST ON-LINEProjektové ŘízeníDotaceAkreditováno
Projektové řízení v praxi pro pokročilé - praktické řízení projektu v prostředí ÚSC
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 3 900 Kč Bc. Martin Havlík
24září
MOŽNOST ON-LINEDotaceAkreditovánoKurz plně obsazen!
Projektové řízení v praxi pro začátečníky
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 400 Kč Ing. Radek Rinn