Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy

MOŽNOST ON-LINEPrávníDotaceAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-42/2019, AK/VE-29/2019

Obchodní podmínky bývají často opomíjenou součástí procesu zadávání veřejných zakázek. Jedná se přitom o stěžejní součást celého zadávacího procesu, která navíc může zadavateli podstatně zjednodušit proces samotné realizace předmětu veřejné zakázky. S otázkou obchodních podmínek úzce souvisí judikaturou doposud neřešená otázka změn závazku ze smlouvy podle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Na kurzu bude probíráno téma týkající se všech aspektů stanovování obchodních podmínek pro veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce, a jednak oblast týkající se právě procesu tvorby změn smluvních závazků na veřejné zakázky.  

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem tvorby obchodních podmínek a jejich změn v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky.

Cíl kurzu:
 • Představení koncepce obchodních podmínek a jejich změn v průběhu realizace veřejné zakázky
 • Praktická ukázka vhodných smluvních ustanovení
 • Představení konkrétních příkladů z praxe

Obsah kurzu:
 • Obecná pravidla pro stanovování obchodních podmínek
 • Vymezení konkrétních stěžejních obchodních podmínek
 • Předpisy upravující obchodní podmínky
 • Obchodní podmínky na dodávky a služby
 • Obchodní podmínky na stavební práce
 • Judikatura týkající se obchodních podmínek
 • Podstatné a nepodstatné změny závazků ze smlouvy
 • Výpočty změn závazků ze smlouvy dle metodiky MMR

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
29ledna
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová
19února
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová