Nesprávné postupy a vady v řízení, jejich důsledky a náprava

SprávníPrávníAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-385/2019, AK/VE-243/2019

Popis kurzu:

 Precizní znalost správního řádu je pro úředníky všech správních orgánů nezbytná. Kurz poskytuje výklad všech částí správního řádu se zaměřením na správní řízení, rozbor vad řízení a rozhodnutí, jejich důsledků a nápravy. Vychází z bohaté judikatury správních soudů a výkladů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Zabývá se i posledními novelami správního řádu přijatými v roce 2017 a 2018.  

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit úředním osobám všech správních orgánů správnou aplikaci  ustanovení správního řádu, se zaměřením na správní řízení jako nejdůležitější postup jím upravený.

Obsah:

1.     Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů
2.     Základní zásady činnosti správních orgánů, jejich význam podle judikatury
3.     Správní orgány a účastníci řízení, podjatost, zastupování, doručování
4.     Postupy před zahájením řízení
5.     Řízení v prvním stupni, zejména dokazování
6.     Rozhodnutí, usnesení, příkaz, vady a otázka jejich vlivu na zákonnost
7.     Lhůty a jejich význam, ochrana před nečinností
8.     Opravné prostředky řádné a mimořádné, resp. dozorčí prostředky
9.     Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu
10.   Vyjádření podle § 154 správního řádu a další úkony podle části čtvrté správního řádu
11.   Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzSprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Videokonference 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
2března
ON-LINE kurzPrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh