Čeština v úřední praxi

HitAkreditace MV ČR

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-296/2018, AK/VE-173/2018

Správně napsaný dopis je vizitkou každého úřadu, ministerstva či soukromého podniku. Písemnosti by měly být v pořádku nejen po stránce formální, ale také pravopisné a stylistické. V kurzu Čeština v úřední praxi se podíváme na nejčastější problematické jevy, se kterými se ve své praxi denně setkáváte.

Pokud píšete úřední, ale i jakékoli jiné dopisy či texty, a nemáte zcela jasno v jazykových jevech z předchozího odstavce, přijďte si osvěžit znalosti češtiny na náš kurz. Podíváme se na nejčastější chyby v pravopise a stylistice češtiny, nakoukneme pod pokličku Normě ČSN 01 6910 a budeme se zabývat i úpravou dokumentu v programu MS Word.

Obsah kurzu:

1. ÚSKALÍ ČESKÉHO PRAVOPISU

- shoda podmětu s přísudkem (Zaslali/y jsme Vám fakturu.)

- zdvojené souhlásky (Obžalovaný je nevi__ý (n/nn).)

- zájmeno mě/mně (Smlouvy si prosím vyzvedněte u mě/mně.)

- velká písmena (Městský soud pro Prahu 1, magistrát města Liberec)

- s-, z-, vz- (Zasíláme správu/zprávu.)

- spřežky (Vcelku/V celku se nic nestalo.)

- interpunkce ve větě (Zašlete(,) prosím(,) smlouvu ve třech vyhotoveních.)

- složená přídavná jména (Nemám utříděný názor na tuto politickoekonomickou/politicko-ekonomickou otázku.)

- skloňování problematických jmen a názvů (Pozvali jsme pana Richtera/Richtra.)

 

2. STYLISTIKA V ÚŘEDNÍ KOMUNIKACI

- co předchází samotné tvorbě dokumentu

- stejná nebo příbuzná slova (Dopis adresujte na adresu.)

- použití synonym v jedné větě (Naší hlavní prioritou je spokojený občan.)

- hovorové výrazy (Více jak dvě procenta HDP.)

- nadbytečné výrazy (Na Váš e-mail odpovíme samozřejmě do týdne.)

- podstatná jména slovesná (Na pracovišti vyhlásili zakázání telefonování.)

- podmiňovací způsob (Rád bych Vás pozdravil z Prahy a zároveň bych Vás požádal o zaslání kalkulace.)

- slovesná vazba (Na včerejší schůzi se hlasoval návrh zákona.)

- konkurence zájmen jeho, její, jejich a svůj (Telefonoval se svou/s jeho manželkou.)

- vztažná zájmena typu jenž/jež (S novou starostkou, již/jež jsi mi včera představil, jsem dnes slyšela rozhovor v rádiu.)

- problematické výrazy (Prosíme o udělení výjimky/vyjímky.)

 

3. GRAFICKÁ ÚPRAVA DOPISU

Norma ČNS 01 6910 a správné psaní:

- interpunkce

- spojovníku a pomlčky

- uvozovek

- zkratek (společností, akademických titulů apod.)

- značek

- čísel

- adres

Struktura úředního dopis

 

4. PRÁCE S DOKUMENTEM V POČÍTAČI

- nastavení dokumentu

- písmo, jeho velikost a vzhled

- odstavce

- automatické opravy

- psaní webových a e-mailových adres

- kontrola pravopisu, sledování změn

- další funkce v MS Word, které by se mohly hodit

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
5března
KomunikaceHit
Sociální sítě v praxi veřejné správy
Ostrava, Erbenova 279/62, Vítkovice 2 500 Kč Ing. Zuzana Pastrňáková
12března
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAKomunikaceHitAkreditace MV ČR
Norma - úprava písemnosti
Ostrava, Erbenova 279/62, Vítkovice 2 450 Kč Mgr. Irena Kratochvílová