Dnes nový kurz ze stavební oblasti „Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele“

4. 6. 2020

Zbrusu nový kurz akreditovaný MVČR 2020 pro zaměstnance stavebníhc úřadů na krajských úřadech, magistrátech a obcích.

TERMÍN PRAHA 23. 6. 2020 a BRNO 25. 6. 2020.

V rámci pořizování územně plánovací dokumentace je zapotřebí, mít přehled o rozhodovací praxi nadřízených orgánů (krajů) a soudů. Mít aktuální informace o judikatuře soudů v oblasti územního plánování je při současném vytížení orgánů územního plánování, které vydávají od 1. 1. 2018 i závazná stanoviska, z časových důvodů poněkud upozaděno. Takové informace o aktuálních rozhodnutích soudů významně napomáhají při výkonu pořizovatele územně plánovací dokumentace a pomáhají vyvarovat se zbytečným chybám.

  Dnes nový kurz ze stavební oblasti „Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele“

  Kurz je zaměřen nejen na předání praktických zkušeností z oblasti pořizování územně plánovacích dokumentací (ÚPD), přehled příslušných stanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, ale hlavně přináší i praktická doporučení či postřehy z výkonu územně plánovací činnosti. To vše z pohledu dlouholeté praxe (16let) pracovníka nadřízeného orgánu úřadům územního plánování a pořizovatele zásad územního rozvoje.

  Cílem kurzu není pouhé opakování znalostí získaných v rámci zvláštní odborné působnosti úředníků územních samosprávných celků, byť připomenutí některých může být přínosem. Bonusem jsou pak informace, zmapování a usnadnění orientace v ostatních, stále se měnících, právních předpisech majících vazbu na pořizování územně plánovací dokumentace a její obsah.

  Obsah:

  • Územní plánování a územně plánovací dokumentace (ÚPD)
  • Pořizovatelská praxe
  • Obsah územně plánovací dokumentace
  • Změny ÚPD, zkrácený postup, oprávněný investor
  • Územně plánovací podklady (ÚPP)
  • Dostupné metodiky a podklady pro pořizovatelskou činnost, vybraná judikatura, vazby na další právní předpisy
  Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů
  Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů
  Když se akreditované vzdělávání stalo součástí výzev, které vyhlašuje MPSV ČR, začaly úřady žádat o peníze z OPZ. 85% dotace na vz...
  Jak na on-line školení
  Jak na on-line školení
  V návaznosti na aktuální trendy a situaci ve světě i v ČR v oblasti vzdělávání je vhodné začít připravovat zaměstnance na přechod ...

  Newsletter

  Dostávejte vždy aktuální informace do Vašeho e-mailu. Zadejte Váš email níže pro odběr novinek.