Mgr. Daniel Pospíšil

Právní
Kdo jsem

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době zde pokračuji v postgraduálním studiu jako interní doktorand katedry správního práva a finančního práva. Od roku 2020 se profesně zaměřuji na advokacii. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého působím jako asistent katedry klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností. Dále vystupuji jako referent pro oblast komunikace s veřejností na oddělení komunikace a vnějších vztahů. Jako vyučující se podílím na výuce prakticky zaměřených předmětů, jako je např. kurz právnických dovedností, úvod do studia práva, správní soudnictví aj. Jsem členem mezinárodní organizace the Global Alliance for Justice Education (GAJE).

Má lektorská činnost nekončí pouze na vysoké škole. V rámci společnosti AQE academy se věnuji školení kurzů pro širokou veřejnost. Konkrétně pokrývám témata právní pomoc pro sociálně znevýhodněné a správa majetku ve vlastnictví státu.