Ing. Romana Vačkářová

Stavební
Kdo jsem

Mám zkušenosti z pozice asistentky architekta a projekční činnosti v oblasti územního plánování, územně analytických podkladů a digitálních map. Řadu let také působím na oddělení územního plánování Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Problematice územního plánování se věnuji rovněž v rámci lektorské činnosti ve spolupráci se společností AQE academy. Školím kurzy na téma územně analytických podkladů a digitálních map.