Územně analytické podklady podle nového stavebního zákona

Znalost problematiky územně analytických podkladů je nezbytnou podmínkou pro správné rozhodování o směřování rozvoje Vašeho města či kraje.
Možnost online
Akreditováno
Stavební

Znalost problematiky územně analytických podkladů je nezbytnou podmínkou pro správné
rozhodování o směřování rozvoje Vašeho města či kraje.

Prakticky, jasně, transparentně, s využitím dostupných metodik a podkladů pro oblast
územně plánovací činnosti probereme zpracování průběžných i úplných aktualizací územně
analytických podkladů (ÚAP) a využitelnost rozborů udržitelného rozvoje území při
pořizování územně plánovací dokumentace, zejména s ohledem na dopad nového
stavebního zákona do této agendy. Mimo dopad nového stavebního zákona do problematiky
ÚAP si probereme i novou vyhlášku o územně analytických podkladech, o územně
plánovací dokumentaci a jednotném standardu, s důrazem na nové pojetí sledovaných jevů,
poskytovatelů údajů o území a vazby na národní geoportál územního plánování.

V neposlední řadě si probereme praktické zkušenosti se zaváděním jednotného standardu
vybraných částí územního plánu, využívání tzv. ETL nástroje pro kontrolu souladu ÚP
s jednotným standardem a v neposlední řadě se zaměříme i na zavedení digitálních
technických map krajů a na jejich dopad do územně plánovací činnosti a do činnosti
stavebních úřadů.

S postupující digitalizací veřejné správy, zejména stavebního řízení a územního plánování a
s rekodifikací stavebního zákona v podobě nového stavebního zákona, dochází
k podstatným změnám v oblasti územně plánovací činnosti, zejména v pořizování územně
analytických podkladů, zavádění jednotného standardu vybraných částí územního plánu a
ve vazbě na dnes již zakládané digitální technické mapy krajů. Kvalitní mapové a územně
plánovací podklady a kvalitní (digitální) územně plánovací dokumentace mohou být
významnou oporou pro rozhodování v území.

V kurzu se zaměříme na praktické zkušenosti z oblasti pořizování územně analytických
podkladů, ukážeme si příklady dobré, ale i špatné praxe při zpracování úplných aktualizací
ÚAP zejména v oblasti formulací problémů k řešení, zaměříme se na problematiku kvality
dat sledovaných jevů a jejich využitelnost v územním plánování, dále na rozšíření zdrojů
garantovaných údajů o území (RUIAN, DTM krajů), postup zavádění digitálních technických
map krajů a Digitální mapy veřejné správy ČR jako součásti digitalizace stavebního řízení a
územního plánování, zejména z pohledu vazby na územně analytické podklady.

Obsah kurzu:

  • Územně analytické podklady podle nového stavebního zákona
  • Úplné aktualizace ÚAP v roce 2024 a v dalších 4letých cyklech
  • Využitelnost rozborů udržitelného rozvoje území, formulace problémů k řešení
  • Jednotný standard vybraných částí územních plánů, ETL nástroj
  • Digitální technické mapy krajů a DMVS ČR a jejich dopad do ÚAP
  • Dostupné metodiky, podklady a novinky pro činnost ÚAP a DTM

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-619/2022, AK/VE-303/2022; videokonference: AK/PV-620/2022, AK/VE-304/2022

Podobné kurzy