Digitálně technické mapy jako součást digitalizace stavebního řízení a územního plánování

Pomozte vlastníkům dopravní a technické infrastruktury se splněním jejich povinnosti editora vůči DTM. Získejte aktuální informace z oblasti digitálních technických map jako součásti digitalizace stavebního řízení a územního plánování.
Možnost online
Akreditováno
Stavební

Získejte aktuální informace z oblasti digitálních technických map krajů jako součásti
digitalizace stavebního řízení a územního plánování, získejte přehled o povinnostech
stavebníků a o povinnostech vlastníků, správců či provozovatelů dopravní a technické
infrastruktury vůči DTM krajů.

V rámci postupující digitalizace veřejné správy, zejména digitalizace stavebního řízení a
územního plánování, došlo k zavedení tzv. digitálních technických map (DTM) do právního
řádu. Digitální technické mapy a Digitální mapa veřejné správy ČR jsou jedním ze
základních pilířů celé digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Kvalitní mapové
podklady a kvalitní (digitální) informace o druzích, základních vlastnostech a co nejpřesnější
dostupné poloze sítí dopravní a technické infrastruktury mohou být významnou oporou pro
rozhodování v území. Zavedení digitálních technických map bude přínosem pro
zjednodušení správy majetku (pasportizace) i pro rozvoj infrastruktury včetně
vysokorychlostních sítí, bude zdrojem pro územně analytické podklady, pro INSPIRE a další.

V kurzu se zaměříme na praktické zkušenosti při spouštění informačního systému digitální
technické mapy kraje, včetně vazby na Digitální mapu veřejné správy a na konkrétní
povinnosti stavebníků či vlastníků, správců nebo provozovatelů dopravní a technické
infrastruktury, na pořizování dat základní prostorové situace nebo dat objektů a zařízení sítí
dopravní a technické infrastruktury. Dále se zaměříme i na využitelnost DMVS/DTM jako
základního zdroje pro určení okruhu vyjadřovatelů k podmínkám napojení a ochraně sítí
dopravní a technické infrastruktury.

Ukážeme si přínosy digitálních technických map, prohlížecí a stahovací služby, podmínky
výdeje dat pro přípravu investičních akcí či projektových dokumentací. Vysvětlíme si rozdíl
mezi veřejnými a neveřejnými daty a možnosti jejich získání. Vysvětlíme si problematiku
jednotného výměnného formátu. Ukážeme si jednotný výkladový slovník pojmů (ontologický
katalog) a další metodická upřesnění při pořizování dat DTM. Vysvětlíme si způsoby
zajišťování aktualizačních dokumentací formou tzv. změnových vět pro udržení DTM v
aktuální podobě. Probereme si role geodetů při zajišťování geodetických podkladů pro DTM.

Obsah kurzu:

  • Digitální technické mapy krajů – obsah, služby, aktualizace
  • Digitální mapa veřejné správy České republiky – obsah, služby, aktualizace
  • Ontologický katalog, DTMwiki
  • Dopravní a technická infrastruktura – povinnosti vlastníků, editorství
  • Povinnosti stavebníků vůči DTM krajů, vazba na kolaudační rozhodnutí
  • Možnosti získávání dat z DTM pro potřeby přípravy investičních akcí
  • Dopad zavedení DTM krajů do činnosti pořizování územně analytických podkladů
  • Dopad zavedení DMVS a DTM krajů do vyjadřování k existenci sítí
  • Aktuálně dostupné metodiky, další podklady a novinky vztahující se k problematice
  • DTM

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-170/2023, AK/VE-84/2023; videokonference: AK/PV-171/2023, AK/VE-85/2023

Podobné kurzy