Ing. Radek Rinn

Finance
Právní
Kdo jsem

Zabývám se dotacemi, dotačním managementem a problematikou veřejnosprávních kontrol již od roku 2011. Během této doby jsem působil na různých pozicích příjemce dotací, tj. kontrolované osoby a zároveň v pozici kontrolujícího, protože jsem zastával funkce vrchního ředitele OP VaVpI. V rámci OP LZZ jsem sám prováděl veřejnoprávní kontroly na místě u příjemců. Nyní působím jako proděkan pro rozvoj a operační programy na FLD ČZU.

Jsem dlouholetým lektorem AQE academy a školím především kurz Příprava na veřejnosprávní kontrolu.