Finanční řízení projektů

... protože o peníze jde až na prvním místě ?
Akreditováno
Finance

V současné době téměř každá obec, město a kraj, resp. jiná organizace státní správy realizuje několik rozvojových projektů, které jsou většinou financovány nejčastěji ze zdrojů Evropské unie. Na kurzu Finanční řízení projektů Vám představíme nejčastější formy financování těchto projektů a osvětlíme různé formy finančního reportingu.

Současně Vás seznámíme s nejčastějšími chybami, kterých je možné se během realizace projektů dopustit. V kurzu se zaměříme především na finanční řízení projektů financovaných z ESIF.

Obsah kurzu:

 • Projektové řízení – zásady a praxe
  • V úvodní části se účastníci postupně seznámí s životním cyklem projektů a zároveň s jejich strukturou. Představíme základní terminologii, metodiku a standardy v oblasti projektového řízení a jeho klíčové principy. Na závěr budeme věnovat prostor stručné rekapitulaci postupu a budeme řešit praktické příklady a cvičení.
 • Plánování a příprava projektu
  • Zaměříme se na celou fázi plánování a přípravy projektu. Představíme si týmový management a proces řízení realizace projektu. Systém řízení projektů a jeho činnosti v rámci projektového řízení zapojíme do této části společně s dokumentací v rámci projektového řízení.
 • Řídící, kontrolní činnosti vedoucího projektu a úskalí projektu
  • Třetí část vzdělávacího programu účastníky seznámí s řídícími a kontrolními činnostmi vedoucího projektu a zároveň s úskalím projektu. Zaměří se také na konflikty v projektových týmech a jejich řešení.
 • Strategické řízení
  • V této části se účastníci seznámí s dalšími strategickými dokumenty a používanými metodami.  Budeme diskutovat o všech nezbytných krocích pro práci se strategickými dokumenty a o tom, jak je využít v praxi.
 • Základní manažerské dovednosti
  • V páté části zaměříme pozornost na základní manažerské dovednosti a především na rozhodování jako na proces, který je nezbytný pro práci při projektovém a strategickém řízení v praxi veřejné správy.
 • Strategická analýza
  • Poslední část vzdělávacího programu seznamuje účastníky s vybranými částmi strategické analýzy a s procesem skupinového rozhodování. Budeme sdílet dobrou praxi, diskutovat a na závěr lektor zodpoví všechny dotazy.

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE advisors, a.s.

Číslo akreditace: AK/PV-567/2021, AK/VE-347/2021; videokonference: AK/PV-508/2021, AK/VE-299/2021

Podobné kurzy