Ing. Marián Maňák

Finance
Kdo jsem

Působím v oblasti rozpočtu a financování územně samosprávných celků více než 20 let. Do roku 2007 jako interní auditor a od té doby jako vedoucí odboru ekonomiky a financí obce s rozšířenou působností. Kromě rozpočtu a účetnictví se také věnuji oblasti poskytování dotací z rozpočtu ÚSC, správě místních poplatků, vymáhání pohledávek a také personální a platové problematice. Do náplně mé činnosti patří také metodické řízení příspěvkových organizací.

Ve svých kurzech ve společnosti AQE academy se věnuji poskytování dotací z rozpočtu obce a zákonu o rozpočtových pravidlech.