Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z

Základní pravidla poskytování dotací z rozpočtů ÚSC upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. Stanovení konkrétních podmínek je pak na každém poskytovateli.
Akreditováno
Finance

Na kurzu Poskytování dotací z rozpočtu obce se zaměříme na poskytování dotací počínaje zpracováním dotačních programů a konče jejich kontrolou a řešením zjištěných porušení podmínek těchto dotací v podmínkách obce jako jejich poskytovatele.

Cíle kurzu: 

 • Seznámit posluchače s praktickými postupy při poskytování dotací z rozpočtu obcí a ukázat možná řešení a přístupy k jednotlivým povinnostem, které obcím legislativa v této oblasti ukládá
 • Popsat možné způsoby poskytování dotací z rozpočtu obce
 • Představit náležitosti, které musí obsahovat vyhlášený dotační program dle zákona
 • Seznámit s možnými způsoby stanovení hodnotících kritérií
 • Praktická doporučení pro obsah veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Obsah kurzu: 

 • Poskytování dotací obecně
 • Náležitosti dotačního programu
 • Žádost o dotaci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 • Zveřejňování dokumentů v oblasti dotací
 • Porušení podmínek dotací
 • Spory při poskytování dotací

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE advisors, a. s.

Číslo akreditace: AK/PV-513/2020, AK/VE-342/2020; videokonference: AK/PV-860/2021, AK/VE-506/2021

Podobné kurzy