Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, z pohledu obce teoreticky i prakticky

Byť se zákon jmenuje „rozpočtová pravidla“, upravuje mnohem širší okruh činností spojených s hospodařením obce.
Akreditováno
Finance

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, tady je už více než 20 let a za tu dobu byl mnohokrát upraven. Na kurzu se na zákon zaměříme z pohledu obce, a to spíše prakticky než teoreticky, a věnovat se budeme všem oblastem, které zákon upravuje.

Seznámíme Vás s praktickými aspekty zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce a ukážeme Vám možná řešení a přístupy k jednotlivým povinnostem, které obcím tento zákon ukládá.


Obsah kurzu:

  • Finanční hospodaření obce
  • Problematika rozpočtu a hospodaření s ním
  • Porušení rozpočtové kázně a přestupky
  • Poskytování dotací z rozpočtu obce
  • Organizační složky obcí a jejich hospodaření
  • Příspěvkové organizace a jejich hospodaření
  • DSO a jejich hospodaření
  • Zveřejňování rozpočtových dokumentů

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE advisors, a. s.

Číslo akreditace: AK/VE-226/2022, AK/PV-489/2022; videokonference: AK/PV-490/2022, AK/VE-227/2022

Podobné kurzy