On-line školení pro úředníky

24. 3. 2020

Zůstali jste Vy nebo Vaši zaměstnanci ze dne na den na home office? Přejete si využít současného stavu pro školení z pohodlí Vašeho domova či kanceláře, protože při plném provozu úřadu často nemáte čas absolvovat potřebné vzdělávání?
Nyní nově nabízíme možnost absolvovat vybrané školení on-line.

On-line školení pro úředníky

Současná situace si žádá rychlá a snadná řešení. Prezenční kurzy AQE academy jsou známy svou profesionalitou a kvalitou lektorů. Naše živé on-line kurzy jsou zajištěny stejnými profesionálními lektory a stejným organizačním týmem.

Zkuste to, za kvalitu ručíme vlastní značkou AQE academy.

Co budete ke školení potřebovat?

  • Počítač, notebook, mobil nebo tablet (s mikrofonem a kamerou)
  • Funkční připojení k internetu

Cena obsahuje: on-line kurz, materiály ke školení v tištěné podobě, certifikát (kurzy jsou akreditované).

Přihlaste se zde na on-line otevřené školení nebo nás kontaktujte a objednejte si on-line uzavřené školení.

Přeneste odpovědnost na nás a my zajistíme pro Vaše zaměstnance vzdělávání, které mají všichni úředníci dle zákona č. 312/2002 Sb. a plánů vzdělávání celkem 18 dní za 3 roky.

Seznam on-line uzavřených školení.

Norma - úprava písemnosti

Čeština v úřední praxi

Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC

Vedení týmu a leadership

Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů I

Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů II

Územně analytické podklady

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky

Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z

Správní řád

Stavební zákon

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu

Aplikace zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na úseku stavebního řádu

Územní rozhodování

Stavební zákon a jeho velká novela 

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Zákon o odpovědnosti za přestupky

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Občanský zákoník

Zákon o ochraně přírody a krajiny – nejdůležitější judikatura s přihlédnutím k novelám v roce 2017

Nesprávné postupy a vady v řízení, jejich důsledky a náprava

Přestupkový zákon – zkušenosti praxe: vládní návrh novely (sněmovní tisk č. 670)

Zákon č.255/2012 o kontrole

Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe nového přestupkového zákona

Veřejné zakázky

Tvorba zadávací dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ

Úspěšné zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z EU

Pravidla veřejných zakázek

Nový zákon o veřejných zakázkách

Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy

Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS

Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy

Příprava na veřejnosprávní kontrolu 

Nejčastější chyby při realizaci a vykazování projektů ESIF 

Projektové řízení v praxi pro začátečníky

Komunikace a organizační chování

Úvod do strategického řízení a plánování pro pobytová zařízení sociálních služeb – akreditace MPSV

Moderní přístupy ke strategickému plánování a řízení

Strategické plánování a plány rozvoje

Sociální sítě v praxi veřejné správy


Kontakt:

Mgr. Lucie Kratochvílová

kratochvilova@AQE.cz

+420 731 640 429

 

 

Ing. Martin Sedláček

sedlacek@AQE.cz

+420 774 004 647

 

www.AQE.cz

www.AQEacademy.cz

www.academyHUB.cz

Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů
Vzdělávání on-line v rámci OPZ projektů
Když se akreditované vzdělávání stalo součástí výzev, které vyhlašuje MPSV ČR, začaly úřady žádat o peníze z OPZ. 85% dotace na vz...
Jak na on-line školení
Jak na on-line školení
V návaznosti na aktuální trendy a situaci ve světě i v ČR v oblasti vzdělávání je vhodné začít připravovat zaměstnance na přechod ...

Newsletter

Dostávejte vždy aktuální informace do Vašeho e-mailu. Zadejte Váš email níže pro odběr novinek.