Úřední deska a doručování písemností

Vedete úřední desku a přejete si mít celou agendu dokonale pod kontrolou? Přijďte si ujasnit problematiku úřední desky obce a související právní předpisy. Zkušený lektor Vám představí příklady z praxe a poukáže na nejčastější chyby, kterých se obce v souvislosti s vedením úřední desky dopouštějí.
Možnost online
Akreditováno
Právní

Obsah kurzu: 

 • Úvod do problematiky doručování
  • smysl a účel doručování
  • základní zásady
  • kdo, jak a kam se doručuje
 • Judikatura
  • nejčastější chyby při doručování
  • judikatorní závěry
 • Reforma doručování
  • právní kontext reformy doručování
  • obsahové zadání reformy; zákonné pořadí doručování
  • datové schránky
  • doručovací adresa
  • trvalý pobyt
  • opatrovník
 • Podání
  • procesní úprava podání + judikatura
  • podání e-mailem
 • Datové schránky – jak fungují datové schránky?
  • výhody a nevýhody
  • typy datových schránek, zřízení ze zákona a na žádost
  • základy ovládání datových schránek (nastavení, přístup, hesla)
  • přihlášení eObčankou, certifikátem, heslem
  • podání datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu
  • náhrada podpisu použitím datové schránky
  • osoby oprávněné a osoby pověřené
  • doručování do datové schránky – zásady, zákonná úprava
  • doručovací fikce, nevybírání datové schránky
  • judikatura, praktické tipy a triky; Ukázky práce s písemnostmi v datové schránce
  • mohu nebo musím použít datovou schránku?
  • ověření identity na internetu prostřednictvím datové schránky
  • využití na portálech státní správy (ČSSZ, portál GOV, Portál občana, EPO)
  • výpisy z rejstříků (trestů, bodové hodnocení řidiče, obchodní, živnostenský ad.)
  • praktické ukázky využití
  • autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak
  • nástroje na používání datové schránky, ukázka 
 • Úřední deska
  • pojem, funkce, vedení úřední desky
  • co se na úřední desce zveřejňuje
  • doručování veřejnou vyhláškou, interaktivní úřední desky včetně ukázek
  • administrace úřední desky

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-592/2022, AK/VE-279/2022; videokonference: AK/PV-593/2022, AK/VE-280/2022

Podobné kurzy