PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA

Právní
Kdo jsem

Jsem absolventem Policejní akademie České republiky v Praze. Mezi lety 2013 až 2015 jsem působil na Správě základních registrů na pozici tiskového mluvčího. V současné době vykonávám funkci vedoucího právního oddělení Odboru správních agend na Úřadu městské části Praha 4. Vedle toho působím jako lektor u Institutu pro veřejnou správu Praha a též u celé řady dalších vzdělávacích společností. Lektorskou činnost realizuji v oblasti úřední desky, občanských průkazů a cestovních dokladů, dále v oblasti evidence obyvatel, doručování písemností ve státní správě a samosprávě a v oblasti služeb a funkcí Portálu občana. Školím primárně pro úředníky státní správy a samosprávy, ale informace z kurzů využije jistě i soukromý sektor. Dále se zabývám problematikou eGovernmentu v České republice, a to především výukovou formou na vysokých školách (státních i soukromých). Jsem autorem mnoha odborných článků v časopisech a sbornících a to v bezpečnostně právní oblasti, oblasti veřejné správy a eGovernmentu. Napsal jsem také komentář k zákonu o cestovních dokladech z roku 1999, jelikož k tomuto zákonu doposud nikdo jiný komentář nepublikoval. 

Mimo jiné externě spolupracuji se společností AQE academy, kde školím kurzy Úřední deska a doručování písemností či Základní registry.