Spisová služba a spisový řád

Získejte aktuality ze spisové služby a předarchivní péče. Všechny novely jednoduše a přehledně.
Akreditováno
Právní

Velkým tématem kurzu budou podstatné problémy spisové služby v roce 2023 v souvislosti s tzv. DEPEM (zákon číslo 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021).

Obsah kurzu:

 • Co se děje a jak na to?
  • Základní pojmy při správě dokumentů
  • Právní úprava spisové služby
  • Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán
  • Spisový řád – povinná interní norma původce
  • Spisový a skartační plán – jeho tvorba
  • Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby
  • Elektronické systémy správy dokumentů
  • Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby
  • Samostatné evidence dokumentů
 • Životní cyklus dokumentů v podmínkách veřejné správy
  • Doručování a příjem dokumentů
  • Evidence dokumentů, tvorba a evidence spisu
  • Rozdělování a oběh dokumentů a spisů
  • Vyhotovování, podepisování a schvalování dokumentů
  • Odeslání a vyřízení dokumentů
  • Vyřízení a uzavření spisu
  • Ukládání dokumentů a spisů
 • Skartační řízení a kontrola výkonu spisové služby
  • Skartační řízení a spisová rozluka
  • Povinnosti vedoucích úředníků při zajištění výkonu spisové služby
  • Kontrola výkonu spisové služby
 • Problematika ISDS v roce 2023
  • ISDS jako součást e-governmentu ve veřejné správě v kontextu
  • Právní úprava ISDS
  • Základní pojmy při správě elektronických dokumentů
 • Datové zprávy jako součást spisové služby
  • Elektronické dokumenty ve spisové službě
  • ISDS jako součást elektronických systémů spisových služeb
  • Technické a právní aspekty datových zpráv
  • Spisový řád a další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy elektronických dokumentů
  • Bezpečnostní rizika v oblasti správy elektronických dokumentů
 • GDPR a spisová služba
  • Tzv. činnostní role při správě dokumentů
  • Analýza procesů v organizaci

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-78/2022, AK/VE-44/2022; videokonference: AK/PV-79/2022, AK/VE-45/2022

Podobné kurzy