Projektové řízení a dotační management

Na kurzu nahlédnete do projektového řízení ve všech fázích projektu – plánování a příprava, úspěšná realizace a kontrola projektu, ukončení a zajištění udržitelnosti projektu. Dotačnímu managementu se budeme věnovat zejména z hlediska žadatele, ale též poskytovatele dotace.
Možnost online
Akreditováno
Finance

Kurz je zaměřen na praktické příklady včetně nácviku přípravy záměru projektu a jeho finanční kontroly. Cílem kurzu je získat nebo prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti dotačního managementu a řízení projektů, a to jak z hlediska přípravy projektu, tak jeho řízení a kontroly.

Cíl kurzu:

  • Představení problematiky dotačního managementu (z hlediska žadatele i poskytovatele dotace) a projektového řízení
  • Praktický nácvik zpracování záměru projektu a kontroly projektu
  • Představení konkrétních příkladů z praxe

Obsah kurzu:

  • Úvod do projektového řízení (mezinárodní standardy, trojimperativ) a dotačního managementu (fondy EU / národní dotace / jiné)
  • Projektové role a kompetence: finanční manažer, projektový manažer, gestor
  • Plánování projektu / dotačního projektu: cíle, termíny a rozpočet projektu
  • Nácvik – zpracování záměru projektu (investiční / neinvestiční projekt)
  • Úspěšná realizace a kontrola projektu / dotačního projektu. Činnost po ukončení, udržitelnost projektu
  • Kontrola a finanční kontrola projektu (3E, rizika) – příklady, nácvik. Chyby v projektech a jak se jim předcházet
  • Analýzy, rozhodování a řízení času v rámci projektového řízení

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-589/2023, AK/VE-277/2023; videokonference: AK/PV-590/2023, AK/VE-278/2023

Podobné kurzy