doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.

Finance
Management
Kdo jsem

Jsem vysokoškolský učitel, který dlouhá léta pracoval na manažerských pozicích ve veřejné správě – například jako tajemník městského úřadu (7 let), náměstek ministra pro místní rozvoj (2,5 roku), ředitel příspěvkové organizace (4 roky), generální ředitel státní příspěvkové organizace (6 let), předseda správní rady neziskovky, manažer pro strategické řízení pro Svaz měst a obcí atd. Veřejnou správu, její silné a slabé stránky, problémy, potenciál i nedostatky znám z praxe velmi dobře. Věnuji se optimalizaci činností pomocí procesního přístupu, projektovému řízení a dotačnímu managementu. Provedu Vás na základě svých praktických zkušeností úskalími, riziky a problémy spojenými s těmito tématy. Zaměřuji své kurzy na praktické příklady a využitelnost v praxi.

Ve společnosti AQE academy se věnuji školení kurzů Optimalizace činností pomocí procesního přístupu a Projektové řízení a dotační management.