Radek Palaščák

Komunikace
Měkké dovednosti
Kdo jsem

Věnuji se copywritingu a jsem specialista na obsah i propagaci na sociálních sítích. Svou pracovní kariéru jsem z velké části spojil s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde jsem bezmála 10 let působil jako vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí. Mám výrazné přesahy i do oblasti PR, včetně specializace na jednotný vizuální styl a budování vztahů s médii. V posledních letech podnikám v oblasti marketingové komunikace. Mezi mé klienty patří výrobní a obchodní společnosti ze soukromého sektoru, ale také řada neziskových organizací a veřejných institucí, včetně vědecko-výzkumných. Právě popularizace výsledků vědy a výzkumu patří k mým nejoblíbenějším aktivitám s velkým společenským dopadem. Ve volném čase se věnuji fotbalu a divadlu. Ale ani v těchto oblastech se nemohu vyhnout tomu, abych nevyužíval to, co dělám profesně. Pro "svůj" fotbalový klub a divadelní spolek vytvářím obsahy na sociálních sítích a pomáhám se zviditelněním obou organizací. Protože není nic hezčího, než "hrát" pro početné publikum.

V AQE academy školím kurz Copywriting a psaní (tiskových) zpráv – jak najít atraktivní téma a zaujmout svá publika.