Ing. Pavla Hofmanová, DiS.

Stavební
Kdo jsem

Mám bohaté dlouholeté zkušenosti v oblasti tvorby územně plánovací dokumentace a podkladů pro kraj. Specializuji se na vedení nadřízeného orgánu územního plánování a poskytování metodické pomoci. Od roku 2003 působím na oddělení územního plánování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ve společnosti AQE academy školím kurz Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele.