Finanční řízení projektů

Lektor kurzuIng. Radek Rinn
ON-LINE kurzFinanceProjektové ŘízeníAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-307/2017, AK/VE-167/2017

V současné době téměř každá obec, město a kraj, resp. jiná organizace státní správy realizuje několik rozvojových projektů, které jsou většinou financovány nejčastěji ze zdrojů Evropské unie.

Cíl kurzu:

Plánovaný kurz má za cíl představit nejčastější formy financování těchto projektů, osvětlit různé formy finančního reportingu. Součástí bude seznámení s nejčastějšími chybami, kterých je možné se během realizace projektů dopustit. Celý kurz bude zaměřen především na finanční řízení projektů financovaných z ESIF.


Obsah kurzu:
Projektové řízení – zásady a praxe

V    V úvodní části se účastníci postupně seznámí s životním cyklem projektů a zároveň s jejich strukturou.  Představena bude také základní terminologie, metodiky a standardy v oblasti projektového řízení a jeho klíčové principy. Na závěr této části bude věnován prostor stručné rekapitulaci postupu a s posluchači budou řešeny také praktické příklady a cvičení.


 Plánování a příprava projektu

Druhá část programu je zaměřena na celou fázi plánování a přípravy projektu. Uveden bude také týmový management a proces řízení realizace projektu. Systém řízení projektů a jeho činnosti v rámci projektového řízení budou zapojeny do této části společně s dokumentací v rámci projektového řízení.

 Řídící, kontrolní činnosti vedoucího projektu a úskalí projektu

Třetí část vzdělávacího programu účastníky seznámí s řídícími a kontrolními činnostmi vedoucího projektu a zároveň s úskalím projektu. Zaměří se také na konflikty v projektových týmech a jejich řešení.

     Strategické řízení

V této části se účastnící seznámí s dalšími strategickými dokumenty a používanými metodami.  Budou diskutovány všechny nezbytné kroky pro práci se strategickými dokumenty a využití metod v praxi.

    Základní manažerské dovednosti

V páté části bude pozornost zaměřena na základní manažerské dovednosti a především na rozhodování jako na proces, který je nezbytný pro práci při projektovém a strategickém řízení v praxi veřejné správy.

     Strategická analýza
Poslední část vzdělávacího programu seznamuje účastníky s vybranými částmi strategické analýzy a na proces skupinového rozhodování. Zde budou mít účastníci také možnost probrat příklady dobré praxe a zároveň se vytvoří prostor pro diskuzi a dojde k zodpovězení všech dotazů.

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
29ledna
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová
19února
ON-LINE kurzDotaceFinanceProjektové Řízení
Konzultace k projektům výzvy číslo 109 OPZ
Videokonference 0 Kč Mgr. Lucie Kratochvílová