Devadesátníci v obci – jaké aktivity zvolit

22. 08. 2023
Božena Trnková
Komunikace

S narůstajícím počtem občanů ve věku 90 let a více se obce setkávají s výzvou zajistit pro tyto občany kvalitní péči. Obce by se měly snažit hledat a implementovat vhodné aktivity, které budou přiměřené osobám starším devadesáti let a které jim umožní stále se zapojovat do společenského života v obci. Všechny aktivity by měly podporovat jejich individuální potřeby a zájmy, aby se devadesátníci cítili uznáváni a respektováni jako důležitá část komunity. 

Každý z nás má osobní (křestní) jméno a k tomu rodinné příjmení. Zamysleme se nad tím, jak se tato jména užívají.

V dětském věku je oslovení tvořeno téměř výhradně osobním jménem („Nikolko, Jakube“), což odráží blízkost a důvěrnost. Během studia občas zazní příjmení, zejména ve formálnějším kontextu škol a jiných institucí. Přesto většinu času studenti tráví s vrstevníky a v rodině, kde stále dominuje používání křestních jmen.

S postupujícím věkem se podíl oslovení křestním jménem snižuje. Uvažujme o seniorovi ve věku kolem 90 let, který většinu času tráví ve své rodině, kde je oslovován rodinnými přídomky jako děda, babička, teta, nebo strejda. V oficiálních situacích, jako je návštěva pošty, lékaře nebo obchodu, je však přirozeně oslovován příjmením. Osobní jména používají převážně vrstevníci, jejichž počet v tomto věku rapidně snižuje.

Obec může pro své seniory starší devadesáti let zajistit jednoduchou záležitost – umožnit jim společná setkání. Jak?

  • Zajistit restauraci, cukrárnu, kavárnu.
  • Pozvánky doručit osobně do bydliště.
  • Zajistit dovoz seniorů.

Věc je to skutečně jednoduchá, ale přece jen má svoje specifikum. Setkání v restauraci, cukrárně či kavárně je vhodné zajistit v době, kdy je toto zařízení pro veřejnost uzavřené. Tím zajistíme, že se senioři budou cítit pohodlně a hlasité konverzace, často způsobené sluchovými problémy, nebudou rušit ostatní hosty. Osvědčenými měsíci jsou květen a červen, kdy je příjemné počasí a můžeme posedět venku.

Klíčové je připravit osobní pozvánky, pečlivě adresované každému seniorovi, a ty pak doručit osobně. Při této osobní návštěvě je důležité vysvětlit detaily akce. Častou reakcí seniorů bývá dotaz na to, kdo ještě bude mezi hosty. Právě v té chvíli se mnozí rozhodnou k účasti (když uvidí jména spolužáků či starých známých).

Senioři v tomto věku už nebývají natolik mobilní, aby se všichni dostavili na určené místo sami. Je proto nezbytné zajistit jejich dopravu, buď prostřednictvím členů rodiny, nebo za pomoci obecních služeb.

Věřte, že na takovém setkání se senioři skvěle baví. Pokud se vám podaří zorganizovat například krátký program s písničkami, který předvedou děti z místní mateřské školy, budou všichni spokojení. Lidé ve vysokém věku se už jen zřídka potkávají na ulici a mají o životech svých vrstevníků jen malé informace. Většinou nejnovější zprávou o bývalých spolužácích je to, že už nejsou. Proto je klíčové uspořádat setkání, kde se devadesátníci oslovují jménem a mohou si společně připomínat staré vzpomínky, které jsou pro ně neocenitelným darem.

Finanční náklady spojené s tímto setkáním pro obec jsou minimální: stačí zajistit jednoduché občerstvení a provoz služebního vozidla. Senioři ocení zájem, který o ně obec projevuje. A pokud se akce zúčastní starosta či členové obecní rady, mohou od seniorů získat informace o historických událostech v obci.

Podobné články

Léto se blíží. Využijte nabídku červnových školení

V červnu nás čeká den dětí, nejdelší den v roce, teplé počasí, ale také množství zajímavých kurzů, které vám pomohou…

Jak se zdokonalit ve Wordu a písemné komunikaci? Zkuste praktický trénink

Když znáte všechny důležité funkce programu MS Word, ulehčíte si práci o 30 %.

30. 04. 2024
Petr Holan
Mobil jako ideální nástroj k prezentaci úřadů a firem

Používejte mobil jako profesionálové. Nabízíme dva atraktivní kurzy, každý zaměřený na jiný aspekt moderní komunikace.

Krátká videa

29. 04. 2024
Ivana Böhmová
Poslední volná místa v kurzech o umělé inteligenci

Umělá inteligence se stává součástí každodenního života a otevírá před námi nové možnosti. Jak můžeme tuto technologii využít ve svůj…