AQE BRUNCHE 2020

8. 10. 2019

Připravujeme pro Vás v academy HUB v Praze páteční BRUNCHe na aktuální dotační témata. Přijďte sbírat inspiraci pro svůj dotační odbor či oddělení a přinášejte vedení Vašeho úřadu čerstvé a pozitivní informace o možnostech čerpání finančních prostředků z EU fondů. Pomáhejte budovat efektivní úřad!

Brunch Výzvy 2020 pro veřejnou správu
Držte krok s aktuálními výzvami pro rok 2020 a sbírejte konkrétní inspiraci pro projekty svého města.

Brunch Nové dotační období 2021-2027
Jaké budou Operační programy v novém období a jaké budou reálné rozdíly oproti období současnému? Jak se budou lišit podmínky výzev a jak se na nové období na úřadě připravit? To vše probereme u kávy s výborným občerstvením.

Bruch Čerpání úspor v rámci OPZ projektů - výzva č. 80. a 92
Efektivní čerpání financí je stěžejním cílem všech projektů. Víte, jak zpracovat žádost o změnu tak, abyste byli schopni vyčerpat smysluplně případné úspory ve Vašich OPZ projektech a nemuseli jste vracet žádné dotační prostředky.

Brunch Vedení a aktualizace akčního plánu
Brunch reaguje na potřebu našich klientů, kteří se potýkají s přípravou a aktualizací akčního plánu. Brunch vhodně doplňuje náš kurz Projektové řízení pro začátečníky. Cílem brunche je účastníky naučit vést a aktualizovat akční plán / zásobník projektů a naučit se s ním efektivně pracovat.